რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

შავი ლითონების მეტალურგია


თამაზ ბუჩუკური

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 206

მობ : 597-073624
ტელ : 2-52 06 31
შიდა : 60-43
ელფოსტა : t.buchukuri@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი ვ.ი.ლენინის სახელობის საქართველოს ტექნიკური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ მეტალურგი
პუბლიკაციები :

44 ნაშრომი აქედან 9 საავტორო მოწმობა
კვლევის სფერო :

ქიმიური და მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების გამოყენება , გადამუშავება .უნარჩენო ტექნოლოგიების ათვისება დამუშავება. კომპლექსური შენადნობების მიღება.
სამუშაო გამოცდილება :

ქ.რუსთავის –61 პროფ–ტექნიკური სასწავლებელი 1979–1981წ. ვ.ი.ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მე 12 კათედრის სახელშ. თემის უფროსი ინჟინერი 1981 –1982წ. ამავე ინსტიტუტის შავი ლითონების მეტალურგიის –50 კათედრის ლაბორანტი 1982–1990წ. ამავე კათედრის ასისტენტი 1990– 2001 წ. ამავე კათედრის დოცენტი 2001–2004წ. ამავა კათედრის ასოცირებული პროფესორი 2004– 2013წ. მეტალურგიის მიმართულების სრული პროფესორი 2013 წლიდან დღემდე.