რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მასალათმცოდნეობა


მიხეილი ოქროსაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 611

მობ : 599 95 60 21
ტელ : 2-334921
შიდა : 62-63
ელფოსტა : m.okrosashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი.
1961-1967. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი. ინჟინერ-მეტალურგი
1969-1972. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1979 წ)
1999 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაცია :

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პუბლიკაციები :

50-ზე მეტი სამეცნიერო-მეთოდური ნაშრომი, ორი გამოგონება და სამი პატენტი
კვლევის სფერო :

ელექტრონულ-სხივური ტექნოლოგიები (ლითონებისა და შენადნობების ორთქლის ფაზიდან კონდენსაციის გზით ფაზათა წარმოქმნის მექანიზმების შესწავლა; ნანოკრისტალური აგებულების ფხვნილების, მხურვალმედეგი და სპეციალური დანიშნულების ფუნქციონალური დანაფარების მიღება)
სამუშაო გამოცდილება :

1972-1973 წ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1973-1980 წ - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრა. ასისტენტი
1980-2000 წ - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრა. დოცენტი
2000-დან დღემდე - საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოლნეობის მიმართულება. სრული პროფესორი.
2004-2005 წ - საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ზოგადტექნიკურ მეცნიერებათა კათედრის პროფესორი (კონტრქტით).
2005 წ - 6X2-4008-თB-04 საერთაშორისო პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (ჩღDF)
2005-2007 წ - Gე-111 `თჰე ტეცჰნოლოგყ ოფ პროდუცტიონ ოფ ულტრადისპერსედ ანდ ნანომეტრიც პოვდერს” საერთაშორისო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი
2009-2011 წ - 4398 (შთჩU) ` Dეველოპმენტ ოფ შტრუცტურალ ჩერამიცს Bასედ ონ Bორონ ჩარბიდე ფორ Fრიცტიონ Uნიტს ჭორკინგ უნდერ Eხტრემე ჩონდიტიონს” პროექტის შემსრულებელი
2013-2014 წ - P538 (შთჩU) `Nოველ Hეატ ღესისტანტ ჩოატინგს ფორ Iნდუსტრიალ Aპპლიცატიონს” საერთაშორისო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი
2013-2016 წ - ევროკავშირის FP7 პროგრამის `POEMA~ (გრანტი #310436) ძირითადი შემსრულებელი
მიღებული ჯილდოები :

ნ. ქაშაკაშვილის სახელობის პრემია, 1990 წ.
საერთაშორისო კონტაქტები :

Dehfrtment of Energy National Nuclear Security Administration/ Washington