11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მასალათმცოდნეობა


გიორგი გორდეზიანი

ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 607

მობ : 551230801
ტელ : 2 36 52 87
შიდა : 64-83
ელფოსტა : g.gordeziani@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი. სტუ-ს ასპირანტურა (2002-2005), ლითონმცოდნეობა და ლითონების თერმული დამუშავება, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

22 სტატია და 1 სახელმძღვანელო
კვლევის სფერო :

ლეგირებული ფოლადებში ფაზური გარდაქმნების თერმოდინამიკური მოდელირება და წონასწორული მდგომარეობის დიაგრამების აგება. ფაზური განშრევების პროცესების კვლევა ლითონური ხსნარებისთვის
სამუშაო გამოცდილება :

1991 - თბილისის კიროვის სახელობის ჩარხმშენებელი საწარმოო გაერთიანება. თერმისტი
1992 -1997 მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. ზეინკალი; ინჟინერი
1997-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი
2004-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტი
2006-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტ-პროფესორი
2007-დან დღემდე სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. მეცნიერ-თანამშრომელი; ინჟინერი
2009-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის მიმართულება. ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

2006 - შედუღებისა და მონათესავე ტექნოლოგიების ასოციაციის პრემიის ლაურეატობა