რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მასალათმცოდნეობა


გიორგი გორდეზიანი

ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 607

მობ : 551230801
ტელ : 2 36 52 87
შიდა : 64-83
ელფოსტა : g.gordeziani@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი. სტუ-ს ასპირანტურა (2002-2005), ლითონმცოდნეობა და ლითონების თერმული დამუშავება, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

22 სტატია და 1 სახელმძღვანელო
კვლევის სფერო :

ლეგირებული ფოლადებში ფაზური გარდაქმნების თერმოდინამიკური მოდელირება და წონასწორული მდგომარეობის დიაგრამების აგება. ფაზური განშრევების პროცესების კვლევა ლითონური ხსნარებისთვის
სამუშაო გამოცდილება :

1991 - თბილისის კიროვის სახელობის ჩარხმშენებელი საწარმოო გაერთიანება. თერმისტი
1992 -1997 მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. ზეინკალი; ინჟინერი
1997-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი ლაბორანტი
2004-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლითონმცოდნეობა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტი
2006-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრა. ასისტენტ-პროფესორი
2007-დან დღემდე სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია. მეცნიერ-თანამშრომელი; ინჟინერი
2009-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მასალათმცოდნეობის მიმართულება. ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

2006 - შედუღებისა და მონათესავე ტექნოლოგიების ასოციაციის პრემიის ლაურეატობა