რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია

ფაკულტეტის სათათბირო


თამარი ცინცაძე

დეპარტამენტის უფროსი

აკადემიური დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 226

მობ : 599-98 25 58
შიდა : 64-52
ელფოსტა : t.tsintsadze@gtu.ge
განათლება :

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი
სპეციალობა - სამკურნალო საქმე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
სპეციალობა - ფარმაცია
კვალიფიკაცია :

ექიმი
ფარმაცევტი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 70-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 5 სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია.
ზოგიერითი სამეცნიერო სტატია:
1. „ფაგობიოდერმის“ შემახორცებელი მოქმედების მექანიზმი. Medical News , #6 (63), 2000 გვ. 41-44. (თანაავტ.)
2. ხელოვნური კანის „ფაგობიოდერმის“ გავლენა ექსპერიმენტალური ჭრილობების შეხორცებაზე. კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა. (თანაავტ.) 2000.
3. ლარუსანში და ფტივაზიდში კოორდინაციული ბმების წარმოქმნის პოტენციური შესაძლებლობების შესახებ. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. ტ.27, N3-4; 2001. გვ.213-215 (თანაავტ.)
4. იზომერული 1,2,3 და 4 დიბენზოთიოფენჰიდრაზინების სინთეზი და რეაქციისუნარიანობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.4, N4. 2004. გვ. 304-306. (თანაავტ.)
5. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, N3. 2008. გვ.219-(თანავტ.)
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სამკურნალო თვისებები.
კომპიუტერული ფარმაკოლოგია.
სამუშაო გამოცდილება :

1989-1991. საქ.ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერიმენტული და კლინიკური თერაპიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, გულის კარდიომიოპათიისა და იშემიის განყოფილების მედდა.
1991-1992. თბილისის №2 კლინიკური საავადმყოფო, (ექიმი-ინტერნი თერაპიის ციკლით.
1991-1997. საქ. მეცნ. აკადემიის ფარმაკოთერაპიის ინსტიტუტის ასპირანტი.

1994-2001. -20-ე პოლიკლინიკის ნევროპათოლოგი.
2001-2002. სტუ ფარმაციის კათედრის უფროსი მასწავლებელი.
2002. სტუ ფარმაციის კათედრის დოცენტი.
2002-2006. სტუ ფარმაციის კათედრის გამგე.
2006-2007. სტუ ფარმაციის კათედრის სრული პროფესორი.
2007-დღემდე. სტუ ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი,სრული პროფესორი.