რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


თამარი საღარეიშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 599-13 84 20
ელფოსტა : t.saghareishvili@gtu.ge
განათლება :

1984 მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახ. Ι-ელი სამედიცინო ინსტიტუტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის
მინიჭება
1974-1978 (სწავლების წლები) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ი.ქუთათელაძის სახ.ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დაუსწრებელი
სწავლების ასპირანტი სპეციალობით „ფარმაცევტული ქიმია და
ფარმაკოგნოზია“.
1967-1972 (სწავლების წლები) ქ. თბილისიდ სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის
ფარმაცევტული ფაკულტეტი, ფარმაციის სპეციალობა, პროვიზორის
კვალიფიკაცია.
1969-1972 (სწავლების წლები) რსფსრ განათლების სამინისტრო. უცხო ენების
დაუსწრებელი სწავლების სახელმწიფო ცენტრალური კურსები „ინ-იაზი“
გერმანული ენის განხრით.
1965 შვიდწლიანი მუსიკალური განათლება სპეციალობით ფორტეპიანო
2011/2012 ინგლისური ენის სწავლების I და III საფეხური.
კვალიფიკაცია :

პროვიზორი
პუბლიკაციები :

სტატიები 41
მონოგრაფია 1
სახელმძღვანელო 1
პატენტები 4
თეზისები (საერთაშორისო, ადგილობრივი კონფერენციებისა და
სიმპოზიუმების) 55
კვლევის სფერო :

ფარმაცია, ფიტოქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

პრაქტიკული, სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური
1972-1973 ქ.თბილისის №33 აფთიაქში რეცეპტარ -კონტროლიორი;
1973-1974 ქ.რუსთავის №5 აფთიაქში რეცეპტარ- კონტროლიორი;
1974-1975 ქ.თბილისის №24 აფთიაქში ქიმიკოს-ანალიტიკოსი;

1975-2014 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ი.ქუთათელაძის სახ.ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის
(ამჟამად თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის) თანამშრომელი:
1975-1976 პრეპარატორი;
1976-1981 უფროსი ლაბორანტი;
1981-1986 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1986-1992 მეცნიერ თანამშრომელი;
1992-2006 უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
2006 -2012 მეცნიერ თანამშრომელი
2012 - დან დღემდე უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1997-2014 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაცევტული ქიმიის და ფარმაკოლოგიის კათედრაზე
1997-2009 მოწვეული სპეციალისტი;
2009- დან დღემდე ასოცირებული პროფესორი.