რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ირინე მეტრეველი

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 225

ელფოსტა : i.metreveli@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სრული კურსის სპეციალობით ფარმაცია, კვალიფიკაცია ფარმაცევტი, 1997-2002 წწ.
კვალიფიკაცია :

ფარმაცევტი
პუბლიკაციები :

15
1. ნივთიერებათა შეუთავსებლობა ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეთოდური მითითება. ISBN 978-9941-20-223-0. თბილისი 2013. 74გვ.
2. შროშანისებრთა (Liliaceae) ოჯახის ბოლქვოვან მცენარეთა სოკოვანი დაავადებები, უმთავრესის, სოკო Alternetia alternate-ს ბიოეკოლოგიური თავისებურებები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები აღმოსავლეთ საქართველოში. მონოგრაფია. . ISBN 978-9941-0-5198-2. დაიბეჭდა შპს. `ვისტა ჯგუფში” თბილისი 2013. 148გვ.
3. გამოჩენილი პროვიზორი მე-19 საუკუნის საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ISSN1512-0686. თბილისი 2011. გვ.173-177.
კვლევის სფერო :

1. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზი და ანალიზი, სინთეზური სამკურნალო საშუალებების შექმნა.
2. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ფარმაკოგნოსტიკური შესწავლა, ბუნებრივი ნედლეულიდან სამკურნალო საშუალებების დამზადება.
3. არა მცენარეული წარმოშობის ბუნებრივი ნედლეულიდან მიღებული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებიდან სამკურნალო საშუალებების დამზადების ტექნოლოგიის და შემადგენლობის შემუშავება.
4. სინთეზური და ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებების შემადგენლობაში შემავალი ფიზიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების და თვით პრეპარატების ფარმაკოლოგიური კვლევა.
5. ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია, მარკეტინგი და მენეჯმენტი ფარმაციაში.
6. ქარხნული და სააფთიაქო პირობებში დამზადებული სამკურნალო პრეპარატების ანალიზის ახალი მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია.
7. ორიგინალური და კომბინირებული ფარმაცევტული პრეპარატების მისაღებად ტექნოლოგიური პროცესების შემუშავება და დახვეწა.
8. ფარმაციის განვითარების ისტორია.
სამუშაო გამოცდილება :

2002-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლაბორანტი, ფარმაციის კათედრა.
2006-2009 საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი
2006-2010 შპს „აპაკო’’ ფარმაცევტი
2009-2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი, ფარმაციის დეპარტამენტი.
2013-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასისტენტ პროფესორი, ფარმაციის დეპარტამენტი.