11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ილია გველესიანი

ფარმაციის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე და ორი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 226

მობ : 555-75 51 35
შიდა : 64-52
ელფოსტა : i.gvelesiani@gtu.ge
განათლება :

სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სან-ჰიგიენური ფაკულტეტი, ჰიგიენა, სანიტარია და ეპიდემიოლოგიის სპეციალობა
კვალიფიკაცია :

კვალიფიკაცია-ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი-ექიმი, ვირუსოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია.
ზოგიერითი სამეცნიერო სტატია:
1. სამკურნალო პრეპარატის - 1,5-პენტამეთილენტეტრაზოლის (კონაზოლის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.6, N6, 2006. გვ.657-659. (თანაავტ.)
2. 3d –დინიტრობენზოატ-იონის შემცველი მეტალების კომპლექსური ნაერთები. საქ. მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. ტ.33, N1, 2007. გვ.77-81. (თანაავტ.)
3. ახალი ჰიდრაზონი - პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.7, N3, 2007. გვ.255-258 (თანაავტ.)
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სამკურნალო თვისებების მიკრობიოლოგიური კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1991- თბილისის საქალაქო სან-ეპიდსადგური (საორგანიზაციო განყოფილების გამგე)
1991 -1992- თბილისის საქალაქო სანეპიდსადგური (კვების ჰიგიენის ცენტრალიზებული ლაბორატორიის გამგე).
1992- საქ.რესპუბლიკის ჯანდაცვისა და სოცურრუნველყოფის სამინისტრო(უფროსი სპეციალისტი)
1992 – 1996 - საქ. რესპ. ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტრო (უფროსი სპეციალისტი).
1995- მიღებულია დოცენტის თანამდებობაზე ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
1996 – 1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (სამედიცინო სამსახურის უფროსის მოადგილე).
1997- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (მთავარი სანიტარული ექიმი).
1997-2002- საქ. რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო სამსახური (საგზაო ცენტრის უფროსი ექიმი).
2002 -2005- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” მთავარი ექიმი.
2005 – 2006- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” დირექტორის მოადგილე.
2006- ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე, ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრაზე.
2006 -2007- შპს”საქართველოს რკინიგზა” “საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის საგზაო ცენტრის” საწარმოო ჰიგიენის განყოფილების უფროსის მოადგილე.
2007-2012- შპს”საქართველოს რკინიგზა” ფილიალი “მგზავრთა გადაყვანა”.
2006–2013- ასოცირებული პროფესორი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტში.
2013.–დღემდე- სრული პროფესორი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე, ფარმაციის დეპარტამენტში.