რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


მედეა ჩიქავა

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
ჰყავს მეუღლე და სამი ვაჟიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 595-65 15 83
ტელ : 2-32 87 50
ელფოსტა : M.Chikava@gtu.ge
განათლება :

1979-1985 წწ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული ფაკულტეტი, სპეციალობა პედიატრია. დიპლომი წარჩინებით ИВ # 259253.
კვალიფიკაცია :

1986 წ. _ მიენიჭა ექიმ-პედიატრის კვალიფიკაცია;
2000 წ. _ მიენიჭა ექიმ-ჰომეოპათის კვალიფიკაცია;
2009 წ. _ მიენიჭა მედიცინის დოქტორის ხარისხი.
პუბლიკაციები :

ავტორია 40–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 1 მონოგრაფიის, 1 სახელმძღვანელოსი.1. ჩიქავა მ. // მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ორფაზიანი ეფექტით. // საქართველოს სამედიცინო მოამბე, № 1, 2006, გვ. 156-160.

2. Chikava M. // Risk-factors of development of gastroenterologic diseases among adolescents.// Annals of Biomedical Research and Education, vol. 6, iss.1, 2006, p. 117-118.

3. ჩიქავა მ. // ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში. // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია A, 2, 32, 2006, გვ. 421-429.

4. ჩიქავა მ. // მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით. // დისერტაცია მედიცინაში დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად (ხელმძღვ. პროფ. ი. ფავლენიშვილი), 167 გვ.

5. ჩიქავა მ. // მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით. // ავტორეფერატი დისერტაციისა მედიცინაში დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 30 გვ.

6. ჩიქავა მ., ფავლენიშვილი ი. // სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორები მოზარდთა გასტრო-ენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში. // საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, № 2, 2009, გვ. 18-21.

7. ფავლენიშვილი ი., ჩიქავა მ. // საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში. // თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, 2009, გვ. 141-143.

8. ჩიქავა მ., ფავლენიშვილი ი. // რისკის ფაქტორთა ატრიბუტული მნიშვნელობა მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ფორმირებაში. // თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, 2009, გვ. 164-167.

9. ჩიქავა მ., ფავლენიშვილი ი. // გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე. // საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009, გვ. 37-41.

10. ჩიქავა მ., ფავლენიშვილი ი. // საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში. // თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, 2009, გვ. 162-164.

11. ჩიქავა მ. // გასტროენტეროლოგიურ დაავადებათა პრევალენტობა საქართველოს მოზარდებში. // თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია `ჯანდაცვის ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში’’. თბილისი, 25-28 მარტი, 2010.

12. ჩიქავა მ. // საქართველოს უძველესი მცენარეები და თანამედროვე ჰომეოპათია. // საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: `ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები’’. თბილისი, 30 მარტი, 2010, გვ. 58-59. http://science.org.ge/nsbac

13. ჩიქავა მ. // მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგია საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში. // პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი’’, №9, 2010, გვ. 97-104.

14. ჩიქავა მ. // ანტისეკრეტორული პრეპარატების როლი Helicobacter Pylori-ს ერადიკაციაში. // თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის (თდასუ) პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, მაისი, 2010. გვ. 305-307

15. ჩიქავა მ. // გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში. // თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის (თდასუ) პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, მაისი, 2010. გვ. 244-246

16. გოჩიაშვილი ა., ჩიქავა მ. // ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის ეთიკური პრობლემები. // პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი’’, №10, 2010, გვ. 12 – 17.

17. Chikava M. // Georgian Population Nutritional Status and Sustainable Development. // აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა’’ მოხსენებათა თეზისები, საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თბილისი, 1 - 4 ნოემბერი, 2010, გვ. 181.

18. ჩიქავა მ. // მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში. // პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი’’, №11, 2011, გვ. 54 – 60.

19. Chikava M. // ACCESS TO SCIENTIFIC DATA IN PREVENTIVE MEDICINE. // ნატო-ს საერთაშორისო კონფერენცია: `International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology’’, 19-20 April 2011, Tbilisi, p. 35-36.

20. Chikava M. // INFORMATION EVALUATE METHODS IN EVIDENCE-BASED MEDICINE. // ნატო-ს საერთაშორისო კონფერენცია: `International Cooperation for Sustainable Development through Science and Technology’’, 19-20 April 2011, Tbilisi, p. 36-37.

21. ჩიქავა მ. // ატროპინის გამოყენება ალოპათიურ და ჰომეოპათიურ ფარმაკოთერაპიაში. // თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის (თდასუ) პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, მაისი, 2011. გვ. 333–337.

22. ჯაფარიძე ნ., ჩიქავა მ. // ჰომეოპათიური NUX VOMICA და ალოპათიური სტრიქნინი. // თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის (თდასუ) პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, მაისი, 2011. გვ. 341–344.

23. ლიპარტელიანი დ., ჩიქავა მ. // ევთანაზია თანამედროვე მსოფლიოში. // თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის (თდასუ) პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, მაისი, 2011. გვ. 442–444.

24. ჩიქავა მ. // ჯანსაღი კვების როლი კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის დაავადებათა პრევენციაში. // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ’’ქალი და XXI საუკუნე’’. საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თბილისი, 2011. გვ. 183–187.

25. ჩიქავა მ. // ქოლედისკინეზიის პრევალენტობის დადგენა საქართველოს მოზარდებში ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევით. // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში’’. საგამომცემლო სახლი ’’ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, ოქტომბერი, 2011, გვ. 198–201.

26. Chikava M. // Georgian Population Nutritional Status and Sustainable Development. `Information and Compute Technologies _ Theory and Practice’’. Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC _ 2010 Devoted to the 80th Anniversary of Academician I.V. Prangishvili. pp. 417-421. Nova publishers. New York.
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=25352

27. ჩიქავა მ. // მოზარდ გოგონათა ქრონიკული გადატვირთვა, როგორც მიკროსოციალური სტრესორი. // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’. სტუ, შრომების სპეციალური ნომერი (1), მარტი, 2012, გვ. 230–234.

28. ჩიქავა მ. // პუბერტატული ასაკის გოგონათა მიკროსოციალური გარემო. // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’. სტუ, შრომების სპეციალური ნომერი (1), მარტი, 2012, გვ. 234–238.

29. Chikava M. // Social Services Actions for Prevention of Digestive Disorders among Adolescents. TEMPUS Project `Master Programes in Public Health and Social Services”. International conference: `Public Health and Social Services: Education and Practice’’. The Universiry of Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, National TEMPUS Office Georgia, National Center for Disease Control and Public Health. Tbilisi, Georgia. Vera palace Conference Hall. June 27, 2012, pp. 16–18.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Iu1KkJNjHs4J:tempus2010.usm.md/Results/Abstracts-TEMPUS.doc

30. Chikava M. // Clinical Features of Recurrent and Chronic Abdominal pain in Georgian Adolescents. Second International Conference dedicated to Women"s Health: `From Maturity to Ageing”. TSMU, Batumi, Georgia. August, 27–29, 2012. pp. 64-65.

31. ჩიქავა მ. // ალოპათიური წამლებისა და ჰომეოპათიური ნანონაწილაკების ფარმაკოლოგიური ეფექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’. 19-21 სექტემბერი, 2012, გვ. 372-376.

32. სეხნიაშვილი დ., ჩიქავა მ., ჭიკაიძე ნ. // მსოფლიო საზოგადოების ახალი სოციალური ფენომენი. სტუ, ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. №3, 2012. გვ. 176–180.

33. ჩიქავა მ. // ბიზნეს-ინჟინერინგი ჯანდაცვის სისტემაში და ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციის რეინჟინერინგი. სტუ, ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. №4, 2012, გვ. 167–175.

34. Chikava M., Lobjanidze T., Bakradze M., Varsimashvili M., Bakradze I. // Epidemiology of nutrition among Georgian population and adolescents. Caucasus Journal of Social Sciences, The Universiry of Georgia, Tbilisi, 2013.

35. Chikava M., Bakradze M., Varsimashvili M. // MICRO-SOCIAL RISK FACTORS AND GENETIC PREDISPOSITION TO DIGESTIVE DISEASES AMONG ADOLESCENTS LIVING IN GEORGIA. Georgian Medical News. №2 (215), 2013, pp. 80-84.

36. ჩიქავა მ., ცინცაძე თ. // ბავშვთა და მოზარდთა რაციონალური ფარმაკოთერაპია, როგორც ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციის მნიშვნელოვანი რგოლი. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, თბილისი, №1, 2013, გვ. 176-183. http://business-engineering.bpengi.com/

37. ჩიქავა მ., ცინცაძე თ., ბაქრაძე ი. // ფუნქციური დარღვევები საქართველოში მცხოვრებ მოზარდ გოგონებსა და ვაჟებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’. სტუ, ივნისი, 2013.

38. Sichinava A. , Chikava M., Veshapidze Sh., Sekhniashvili D., Pailodze N. // Modern realities of internationalization of higher education in Georgia. PRADEC Interdisciplinary Conference Proceedings. April, 2013.
http://beh.pradec.eu/index.php?option=com_acpp&view=acppvolume&Itemid=13&id=37&journal_id=4

39. ჩიქავა მ. // მოზარდის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები და პრევენციული ფარმაკოთერაპია. თბილისი, 2013. მონოგრაფია, 416 გვერდი.

40. ჩიქავა მ., ლობჟანიძე თ., ბაქრაძე მ., ვარსიმაშვილი მ., ბაქრაძე ი. // საქართველოს მოსახლეობის კვების ხასიათი. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, თბილისი, №3, 2013, გვ. 170-175. http://business-engineering.bpengi.com/

41. ჩიქავა მ. // ჰომეოპათია და ჰომეოპათიურ საშუალებათა ტექნოლოგია. თბილისი, 2013. სახელმძღვანელო, 310 გვ. ელექტ. ვერსია.

კვლევის სფერო :

დაავადებათა კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები, ჰომეოპათიური და ალოპათიური ფარმაკოთერაპია.
სამუშაო გამოცდილება :

1985-1986 _ თბილისის ბავშვთა ცენტრალური რესპუბლიკური საავადმყოფო, ექიმი-ინტერნი, ექიმი-პედიატრი;
1986-1988 _ ქ. თბილისის #23 ბავშვთა პოლიკლინიკა, ექიმი-პედიატრი;
1988-1995 _ საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის პედიატრიის კათედრა, სტაჟიორ-მკვლევარი, ექიმი- ორდინატორი;
1995-1999 _ ჩხოროწყუს რ-ნის სოფ. ლესიჭინის საუბნო საავადმყოფო, ექიმი-პედიატრი;
1999-2013 _ აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ექიმი-პედიატრი, ჰომეოპათი;
2003–2005 კოლე ‘’ინტელექტუალის’’ დირექტორის მოადგილე;
2003-2007 _ აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი, უფროსი მასწ;
2007-2009 _ აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ას. პროფ;
2009-2013 _ საქართველოს უნივერსიტეტი, ას.პროფ;
2009-2011 _ თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ასოც. პროფ;
2009-2010 _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული ასოც. პროფ. (ხელშეკრულებით);
2010-2013 _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული სრული პროფ. (ხელშეკრულებით); 2013 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოც. პროფ.