რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
დეკანატი


ნინო მუსელიანი

მთავარი სპეციალისტი


ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 404

მობ : 599-067757
შიდა : 68-30
ელფოსტა : n.museliani@gtu.ge
განათლება :

1996-2001 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი