ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


მაისურაძე მამუკა


თანამშრომლები

გვარი , სახელი თანამდებობა ტელ ელ-ფოსტა
დგებუაძე შოთა უფროსი სპეციალისტი