ეთიკის კომისია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - ეთიკის კომისია

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე


ლომსაძე ზურაბ


კომისიის წევრები

გვარი , სახელი თანამდებობა ტელ ელ-ფოსტა
გვერდწითელი ლეილა პროფესორი 67-26 l.gverdtsiteli@gtu.ge
მაისურაძე მამუკა პროფესორი -
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
66-42 m_maisuradze@gtu.ge
ნოზაძე დავით პროფესორი dnozadze@gtu.ge
ხუციშვილი მალხაზ პროფესორი m.khutsishvili@gtu.ge
მჭედლიშვილი გიორგი პროფესორი 61-00 g.mchedlishvili@gtu.ge