კომპიუტერული ცენტრი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - კომპიუტერული ცენტრი

კომპიუტერული ცენტრის უფროსი


გაიხარაშვილი გიორგი


თანამშრომლები

გვარი , სახელი თანამდებობა ტელ ელ-ფოსტა
ნეფარიძე მთვარისა სპეციალისტი 63-83 m.neparidze@gtu.ge
მერკვილიშვილი ირმა სპეციალისტი 63-83 i.merkvilishvili@gtu.ge
ნანობაშვილი დომნა სპეციალისტი 63- 83