13 იან

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2019-2020 სასწავლო წელი

4601-4635b ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი. 
4901-4990a ჯგუფი.
05 დეკ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთათვის


9 დეკემბერს, 14 საათზე შედგება შეხვედრა დამსაქმებელ შ.პ.ს. „გეფასთან“, შეხვედრა გაიმართება ადმინისტრაციულ კორპუსში, ნიკოლაძის დარბაზში. დასწრება სავალდებულოა.
03 დეკ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა!

კონკურსი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შერჩევის შესახებ.
01 დეკ

გამოფენა

4 დეკემბერს, 13:30 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II კორპუსში
სიახლეების სრულად ნახვა

სასწავლო კრედიტები და ღირებულება

          ბაკალავრმა შეიძლება მიიღოს სრული ან არასრული განათლება. არასრული საბაკალავრო განათლება ითვალისწინებს მხოლოდ 120 კრედიტს.( ორი სასწავლო წელი) ხოლო სრული საბაკლავრო განათლება 240 კრედიტს. (ოთხი სასწავლო წელი) სრული საბაკალავრო განათლების შემთხვევაში სავალდებულო სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამის გარდა, რომელიც მოიცავს 120 კრედიტს. ბაკალავრი ირჩევს 120 კრედიტის ფარგლებში სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამებში შემავალ მოდულებსა და საგნებს. მაგისტრის საწავლო - საგანმნათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს (ორი სასწავლო წელი) დოქტორანტის საწავლო-საგანმნათლებლო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს (სამი სასწავლო წელი) სასწავლო კრედიტის ღირებულებაა-სწავლის 1 წლის საფასური გაყოფილი 60-ზე.