ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
ბიუჯეტი


ბიუჯეტის პროექტი 2015

ბიუჯეტის პროექტი 2016

ბიუჯეტის პროექტი 2017

ბიუჯეტის პროექტი 2018

ბიუჯეტის პროექტი 2019

ბიუჯეტის პროექტი 2020