სიახლეები და მოვლენები

11 ოქტ

სასწავლო პორტალში შესასვლელი პირადი მონაცემები

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი გილოცავთ ახალ 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებას
24 აგვ

განცხადება დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
24 აგვ

2021 წლის, 19 აგვისტოს, ხუთშაბათს,19.00 საათზე,პროფესორ რეზო კლდიაშვილის ინიციატივით გაიმართული სემინარი

2021 წლის, 19 აგვისტოს, ხუთშაბათს,19.00 საათზე,პროფესორ რეზო კლდიაშვილის ინიციატივით გაიმართება ტრადიციული რიგით მე-11 ონლაინ სემინარი. მოხსენებით სტუდენტური საზოგადოების "H2O-21" წინაშე წარსდგება -გამოთვლითი ჰელიოს შემსწავლელი ცენტრის დირექტორი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი-ბიძინა შერგელაშვილი.სემინარის თემა:
"დედამიწის ახლობელ სივრცეში არსებული საფრთხეები და გამოწვევები: მზის და კოსმოსური ამინდი"
11 აგვ

აბბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დოქტორის აკადემიური ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოიპოვა

აბ­ბა ალა­ვერ­დელ­მა მიტ­რო­პო­ლიტ­მა და­ვით­მა (ი­რაკ­ლი მა­ხა­რა­ძე) 2021 წლის 31 ივ­ლისს სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სადოქტორო პროგრამის „ქი­მიუ­რი და ბიოლოგიური ინჟინერია“ ფარგლებში, პროფესორ გუ­რამ გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, სამეცნიერო ნაშ­რო­მისთვის „ა­ლა­ვერ­დის X-XI საუ­კუ­ნის ღვი­ნის მარ­ნის ქვევ­რის ფი­ზი­კურ­-ქი­მიუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა“ დოქ­ტო­რის აკა­დე­მიუ­რი ხა­რის­ხი მოიპო­ვა

სიახლეები 1 - 10 of 181

ყველა სიახლე