სტუდენტები

კონფერენციები


კონფერენციაზე გამოსული სტუდენტები 2017


ნოდარ ჩაჩხიანი - სამფენოვანი ფირფიტის ანგარიში

 

ნოდარ ჩაჩხიანი - შეკუმშულ-გაღუნული მთლიანკვეთიანი ხის ელემენტების მდგომარეობის საკითხი

 

ზურაბ ნეფეტვარიძე - პრობლემა ელექტრონულ ინჟინერიაში

 

ნინო სვანაძე - სასრულ ელემენტზე მოსული დატვირთვის, კვანძოვან დატვირთვაზე გადაყვანის ცხრილების გაფართოება

 

თამარ მელიქიძე - პრობლემური მოდელირება

 

მიხეილ მუხიგულიშვილი - ძვრის მოდულის თეორიული და ექსპერიმენტული გაანგარიშების ახლებური ხერხი

 

იოსებ უთმელიძე - კოჟის ზიდვის უნარის შესახებ

 

ლევან ლოლაძე - საქართველოს ნედლეულითა და ნარჩენების გამოყენებით მაღალი სიმტკიცის ბეტონის მიღება და მისი მახასიათებლების შესწავლა

 

ანი ტაბატაძე - მაღლივი ნაგებობების არაწფივი სეისმური რხევები, როცა ნაგებობა თითოეული სართულის ფარგლებში მუშაობს ძვრაზე

 

გივი ახვლედიანი - გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრა ჭადრაკული ბალანსის მეთოდით

 

გურამ ართქმელაძე - შენობის და ნაგებობის სახანძრო უსაფთხოება

 

გელა ბოხაშვილი, მალხაზ კიკნაძე -  სამრეწველო შენობების საზოგადოებრივ დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირების საკითხები სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის სტუდიების მოწყობის მაგალითზე

 

გიორგი თაბაგარი - ახალი კლასის ზემსუბუქი პრეცეზიული რეფლექტორის აწყობის ტექნოლოგიური ციკლი

 

ირაკლი გობეჯიშვილი - პარალელურად და რადიალურად მიმართული ტრანსფორმირებადი კოსმოსური რეფლექტორების დადამიწის პირობებში გაუწონადობის მექანიკური სისტემა

 

გიორგი ბობღიაშვილი - მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა

 

გერასიმ ნიჟარაძე - მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა

 

ხვიჩა უშორდია - მდინარის კალაპოტის  (ზღვისპირა და ტბისპირა შელფის ეროზირებული უბნების დაცვა ბეტონის ლოდებით)

 

რეზო უნდილაშვილი - დაბლობის მდინარეებზე ეროზირებული უბნების დაცვა წყალდიდობის წამრეცხი ხარჯებისაგან ნარანდული და ნარანდულ-ხიმინჯოვანი ნაგებობებით

 

ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი - დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროქიმიკურ მშენებლობაში და  მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი 

 

ალექსი მიმინოშვილი, კონსტანტინე გაბიანი - როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა ხუდონჰესის მშენებლობის განახლების პირობებში

 

გივი ნადირაძე - ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობა და საქართველოს შავიზღვისპირეთის დაცვის პრობლემები

 

მერი ოდოშაშვილი - ენერგოაუდიტი, ენერგიის კონსერვაციის მეთოდები

 

ნატო კიკნაძე - ჟიათურ მანგანუმის საწარმოებიდან გამოსული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მავნე ნივთიერებებისგან.