ლაბორატორია

ს.ტ.უ-ს სამშენებლო სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია

 ლაბორატორიაში განთავსებულია 80-ზე მეტი დასახელების დანადგარი და აპარატურა, რომლებიც საშუალებას იძლევა ფართოდ აისახოს თანამედროვე სამშენებლო ტექნოლოგიები უშუალოდ სასწავლო პროცესში. კერძოდ, განხორციელდება 10-ზმდე ლაბორატორიული სამუშოს შესრულება საშენი მასალების, მასალათა გამძლეობისა და სამშენებლო კონსტრუქციების სასწავლო პროგრამების ფარგლებში. 

    ამავე დროს, ლაბორატორიაში შესაძლებელია განხორციელდეს სამეცნიერო-კვლევითი და საექსპორტო და სამეურნეო სამუშოაები  სამშენებლო ინდუსტრიის თანამაედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით კერძოდ, ლაბორატორიას გააჩნია როგორც პრაქტიკული დანიშნულების,  ასევე კვლევითი ხასიათის სამუშაოების შესრულების პოტენციალი, მათ შორის:  დაწვრილებით

   ლაბორატორია1 სართული ( ვრცლად )