სტრუქტურა

დეკანატი

           

            

             დავით გურგენიძე 

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
დაბადების თარიღი 1963 წლის 16 ოქტომბერი
ტელ: +995(32)222 15 95, 
მობ: +995(77)73 33 33

 
ნუგზარ მურღულია
დეკანის მოადგილე
ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი,ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
დაბადების თარიღი 1948 წლის 26 ოქტომბერი
E-mail: n.murgulia@gtu.ge
ტელ: 595 60 09 00  


იური ქადარია 
დეკანის მოადგილე 
ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორი,
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
E-mail: juri_gtu@yahoo.com
ტელ: 032 236 43 28, 593 33 04 32, შიდა: 63-55


 
სოფო ცერცვაძე
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის უფროსი სპეციალისტი
საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური
 ექსპერტიზის დეპარტამენტის ლაბორანტი
E-mail: s.cercvadze@gtu.ge
sofo_cercvadze@rambler.ru
ტელ: 599 01 79 09 , 68-34


 
მანანა ნოზაძე
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი
საინჟინრო გრაფიკის და ტექნიკური მექანიკის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი, 
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
E- mail: nozadze.m@gtu.ge
ტელ: 032 236 43 28, 599 11 38 53 შიდა 68 34                
     

 
ხათუნა ხატიური
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი
წყალმომარაგება,წყალანირება,თბოგაზმომარაგება
და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამებტის
ასისტენტ პროფესორი
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ტელ: 032 236 43 28, 551 55 87 06 შიდა 68 34    


 
ლელა ქრისტესიაშვილი 
სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის მთ. სპეციალისტი 
ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი  
ტელ: 593 90 55 01 შიდა: 66 92 


  
ლალი გასიტაშვილი 
მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 593 94 31 12 შიდა: 66 92

 


თინათინ მაღრაძე
სამშენებლო ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი 
სპეციალისტი ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში 
ტელ:  599 47 84 22 შიდა: 65 93
 


 გინა გურეშიძე 
 სამშენებლო ფაკულტეტის მენეჯერი სამოქალაქო 
 და სამრეწველო დეპარტამენტის სრული პროფესორი
 ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
 ტელ:(591-17-30-10) 599-10-51-76


მარინა მოდებაძე
მენეჯერის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 032 2-33-06-62, 599-900-907 შიდა 66-00მაია პეტრიაშვილი
მენეჯერის სამსახურის სპეციალისტი
საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის
ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის
მთავარი სპეციალისტი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
კომპიუტერული ცენტრის ,
2 დარბაზის უფროსი.
ტელ:593-31-52-29 (66-00)
         
           


როსტომ ხოზრევანიძე
მენეჯერის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.
Email: rostevani@gmail.com
ტელ: +995 577 23 34 55