სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და სამშენებლო მასალების დეპარტამენტი

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და სამშენებლო მასალების დეპარტამენტი

მიმდინარეობს რეკონსტურქცია