წყალმომარაგების,წყალარინების,თბოაირმომარაგების და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტი

წყალმომარაგების,წყალარინების,თბოაირმომარაგების და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტი

               მიმდინარეობს რეკუნსტრუქცია