№7 მიმართულების თანამშრომლები

№7 მიმართულების თანამშრომლები
მასალათა გამძლეობისა და
დრეკადობის თეორიის 
მიმართულება
№7


 1. ბაციკაძე თამაზ ვახტანგისძე        
         ( დეპარტამენტის უფროსი)                                              პროფესორი
 2. კვარაცხელია ანზორ ვალდონის ძე                                    პროფესორი
 3. ბუქსიანიძე  ამირან არტემის ძე                                          პროფესორი
 4. მაძაღუა ზურაბ კალისტრატეს ძე                                       ასოცირებული პროფესორი
 5. ჭყოიძე რამაზ ვლადიმერის ძე                                            ასოცირებული  პროფესორი
 6. გიორგობიანი რუსუდან შოთას ძე                                      ასოცირებული  პროფესორი
 7. ნიჟარაძე ჯუმბერ ალექსანდრეს ძე                                     ასოცირებული  პროფესორი
 8. მურღულია ნუგზარ ნიკოლოზის ძე                                  ასოცირებული პროფესორი
 9. ლომიძე ვაჟა ივანეს ძე                                                           ასისტენტ პროფესორი
10.  პეტრიაშვილი მაია ზაქარიას ასული                               მთავარი სპეციალისტი
11.  ჯავახიშვილი ლევან გიორგის ძე                                      ლაბორანტი