საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მცირე და საშუალო ბიზნესის ორგანიზების ევროპული გამოცდილებიდან

კომერციალიზაციის პროცესის სისტემური ტოპოლოგიისათვის

Process of Commercialization for System Topology

ეროვნული საინოვაციო სისტემის საკანონმდებლო პაკეტის  ნორმების ზოგადი ტოპოლოგიისათვის

Legislative Norms of the National Innovation System for General Topology 

ევროკავშირის TAIEX-ის პროგრამის მიერ ევროკოდების შესახებ გამოცემული ბროშურა - B4 ევროკოდები: ევროკავშირის პოლიტიკის მხარდაჭერა და მზარდი კონკურენტუნარიანობა
 
ახალი ამბები მშენებლობის სფეროში.  №5, იანვარი, 2012 წელი
 
რა არის ევროკოდები
 
ევროკოდების გამოყენება ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ
 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საქპატენტის ინტერნეტ მისამართი:
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=122
მოქალაქეთა უფასო იურიდიული დახმარების რესურსები:
მემკვიდრეობის, უძრავი ქონების, საკუთრების უფლების, შრომითი ურთიერთობებისა და სხვადასხვა სოციალურ საკითხებში უკეთ გარკვევის მიზნით იურიდიული დახმარების სამსახურში კონსულტაცია უფასოა და ამ მომსახურებით სარგებლობა ნებისმიერი სოციალური კატეგორიის მოქალაქეს შეუძლია.
http://www.legalaid.ge/ka/news/213-the-number-of-the-legal-aid-service-beneficiaries-increases

იურიდიული დახმარების სამსახური
(ცენტრალური ოფისი)
რუსთაველის №30, თბილისი 0146, საქართველო
ტელ: (+995 32) 920055; 988493; 932090
ფაქსი: (+995 32) 988493
ელ-ფოსტა:
info@legalaid.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისებ ი :

თბილისის იურიდიული დახმარების ბიურო მის:  თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. №1, მე-3 სართ
ტელ: 8(32) 623324; 8(32) 622899; 8(95) 364410

კახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: თელავი, ერეკლე II გამზ. №8
ტელ: 8 (250) 71538; 895 901707

მცხეთა - მთიანეთის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. №51
ტელ: 8(32) 513873; 8(95) 901705

ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: რუსთავი, ბათუმის ქ. №17,
ტელ/ფაქსი: 8(24) 157722; 8(95) 901706


შიდა ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის.: გორი, სამეფოს ქ. №54
ტელ: 8 (270) 79556; 8(95) 901704

სამცხე - ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: ახალციხე, თაბუკაშვილის ქ.№17
ტელ: 8(91) 115571
იმერეთის - ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. №11
ტელ: 8 (292) 40250; 895 364441

იმერეთის - ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: სადგურის მოედანი №3
ტელ: 8(231) 53411; 895 901700

სამეგრელოს - ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის: ზუგდიდი, კოსტავას ქ. №24
ტელ: 8 (215) 53472; 895 901702

სამეგრელოს - ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს
მის: ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №37
ტელ: 8 (293) 43332; 895 901703

აჭარის იურიდიული დახმარების ბიურო
მის.: ბათუმი, წერეთლის შესახვევი №6
ტელ: 8 (88 222) 31799; 895 901701

ოზურგეთის საკონსულტაციო ცენტრი
მის.: ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1, მე-3 სარ.
ტელ: 8(296) 73824; 8(95) 308850

ამბროლაურის საკონსულტაციო ცენტრი
მის: ამბროლაური, აღმაშენებლის ქ. №24
ტელ: 895 308847
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრი:
PhD ( Doctor of Philosophy)   მაძიებელთათვის

საერთაშორისო დეფინიცია PhD-ისა არის Doctor of Philosophy, თუმცა ფილოსოფიასთან, ტერმინის ამ დეფინიციას (PhD - Doctor of Philosophy), პირდაპირი ურთიერთდამოკიდებულება სავალდებულო არაა ჰქონდეს; PhD  ხარისხის მიღება შესაძლებელია ისტორიოგრაფიაში, ეკონომიკაში, კომპიუტერულ მეცნიერებებში, ბიო-სამედიცინო სფეროში და სხვა მრავალ დარგში...

რამდენიმე სასარგებლო (საგრანტო დაფინანსების თვალსაზრისით) ბმული, PhD – ის მაძიებელთათვის:

http://www-hugsas.ha...cial/guide.html - აშშ-ს ჰარვარდის უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტიპენდიათა და გრანტების მონაცემთა ბაზა;

http://www.americancouncilsnetwork.org - პროგრამა USGS-ი განკუთვნილია აღმოსავლეთ ევროპელი სტუდენტების ფინანსური დახმარებისათვის;

http://www.fundingus...s/cont_edit.asp - გრანტების, სტიპენდიების და სხვა ტიპის ფინანსური დახმარების მონაცემთა ბაზა;

http://www.fordfound.org/ - ფორდის ფონდის სტიპენდიის - (IFP – International Fellowships Program) პროგრამის ინტერნეტ მისამართი;

http://www.irex.org/...uskie/index.asp - მასკის პროგამის მისამართი, უმაღლესდამთავრებულთათვის;

http://www.cgsnet.org - უმაღლესი განათლების შემდგომი სწავლების სტიპენდიათა და გრანტთა შესახებ მონაცემები;

http://www.kressfoun...ault.aspx?id=56 –  სამუელ კრესის ფონდი სახელოვნებო და საისტორიო დარგებისათვის;

http://www.vco-edusa.net – ამერიკული საკონსალტინგო საიტი განათლების დარგისათვის.  
განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში განათლებას ფუნდამენტური წვლილი შეაქვს ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და კეთილდღეობისათვის. ევროპის განათლების ფონდი ( ETF ) – იტალიაში (ქ. ტურინი) განლაგებული ევროკომისიის სააგენტო (The EU agency which supports education and training in countries surrounding the EU), რომელიც 1994 წლიდან დახმარებას უწევს ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებს საგანმანათლებლო სისტემის ორგანიზებაში. წლიურად 18 მილიონი ევროს ბიუჯეტის მქონე ორგანიზაციის ზრუნვის მთავარი ობიექტია ხარისხიანი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, ცოდნის  და  საექსპერტო  პოტენციალის  გაცვლა  ევროპის  ახლო  სამეზობლოში.  http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home_EN?OpenDocument
ინტელექტუალური საკუთრების საძიებო სისტემა – WIPO GOLD is a free public resource which provides a one-stop gateway to WIPO’s global collections of searchable IP data. It aims to facilitate universal access to IP information – http://www.wipo.int/wipogold/en/