საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
კომერციალიზაციის დეპარტამენტის
საკონტაქტო მონაცემები


დეპარტამენტის თანამშრომლები:

მამუკა მაცაბერიძე – დეპარტამენტის უფროსი;

გივი სიბაშვილი – დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ჯემალ მარგველიძე – დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

თამარ ქაჯაია – დეპარტამენტის მთავარი  სპეციალისტი;

სულხან ხუციშვილი - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ნინო მჭედლიშვილი - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

თამარ ბერბერაშვილი - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ლალი ჩახვაშვილი - დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ქეთევან წულეისკირი– დეპარტამენტის მთავარი  სპეციალისტი;

ზაალ მიქაძე – დეპარტამენტის მთავარი  სპეციალისტი.


ქალაქის ტელეფონები: 

(995 32) 365 193

(995 32) 363 015 


შიდა ტელეფონები: 

67–61

67–41  

67–59  

63–10 


ელექტრონული ფოსტა:  

m.matsaberidze@gtu.ge
mamuka_matsaberidze@yahoo.com


საფოსტო მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი N 234–236.