17 მარტ

«Modern Movement of Science»

Идет прием материалов на участие в X Международной
научно-практической интернет-конференции
ყველა სიახლე

დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დებულება