ღონისძიებები


ამ განყოფილებაში წარმოდგენილია ინფორმაცია სხვადასხვა სახის ღონისძიებათა შესახებ


  • არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი