აბიტურიენტები


  • აბიტურიენტებიდ საყურადღებოდ! გასაუბრების შედეგები ხატვასა და ხაზვაში
  • არქიტექტურა
  • აბიტურიენტების სატურადღებოდ!


  გასაუბრება ხატვასა და ხაზვაში ჩატარდება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 1-C 402 აუდიტორიაში, 2022 წლის 1 ივნისიდან - 21 ივნისის ჩათვლით, 10 საათიდან- 17 საათამდე, ყოველდღე (კვირის გარდა).

  •   გასაუბრებაზე აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. ასევე, მინიმუმ ხუთი ნახატი და ხუთი ნახაზი შესრულებული A3 ფორმატზე. (დაიშვება A3-ზე დიდი ფორმატიც.)

გასაუბრების შესახებ, დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ     იხილოთ ლინკებზე:

https://www.youtube.com/watch?v=yK7QUPqztsw

წინასწარი რეგისტრაცია .

სადაც, შეავსებთ ფორმას:

- 1 ივნისიდან - 21 მდე ჩათვლით, აირჩევთ თქვენთვის სასურველ დღეს გასაუბრებისთვის. (გთხოვთ, მიუთითოთ მხოლოდ ერთი დღე)

-    პირადობის ნომერი;

-    გვარი, სახელი;

-    ტელეფონის ნომერი;

-   ელექტრონული ფოსტა;

ვიზიტის ცვლილებისთვის ან რაიმე პრობლემის შემთხვევისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ  ფაკულტეტს. მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77, I – А კორპუსი.                           Mail: arch@gtu.ge       საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 514

819:  599 544 398.  • აბიტურიენტების საყურადღებოთ!

საბაკალავრო პროგრამა: „მოდის დიზაინის ტექნოლოგია“


აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე 2019 წლის 6 აპრილს 12 საათზე (405 ც აუდიტორიაში) გაიმართება ღია კარის დღე.

ეს არის შესაძლებლობა ეწვიოთ ფაკულტეტს, გაეცნოთ საგანმანათლებლო პროგრამებს პედაგოგეგბს, მიიღოთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე.

 მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 68, სტუ–ს პირველი კორპუსის ც ბლოკი, მე–4 სართული


 


აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

ჩაბარების პირობები ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“ მიიღებიან აბიტურიენტები, რომელთაც აქვთ საშუალო ან საშუალო პროფესიული განათლება.

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ -ზე გამოყოფილია 130 ადგილი;

რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“-ზე გამოყოფილია 15 ადგილი;

ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“და რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“არჩევის შემთხვევაში ერთიანი ეროვნული გამოცდებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ გასაუბრება „ხატვასა“ და „ხაზვაში“.


მოთხოვნები ნამუშევრების წარმოდგენის შესახება დეტალურად აღწერილია მიმაგრებულ ფაილში.

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს!


საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“  სწავლება მიმდინარეობს რუსულ ენაზე.