აბიტურიენტებიგასაუბრება ხატვასა და ხაზვაში ჩატარდება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 1-A კორპუსი, 402 აუდიტორიაში, 2023 წლის 5 ივნისიდან - 21 ივნისის ჩათვლით, 11 საათიდან - 17 საათამდე, ყოველდღე (კვირის გარდა).


  • აბიტურიენტების საყურადღებოთ!

საბაკალავრო პროგრამა: „მოდის დიზაინის ტექნოლოგია“
 


აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

ჩაბარების პირობები ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“ მიიღებიან აბიტურიენტები, რომელთაც აქვთ საშუალო ან საშუალო პროფესიული განათლება.

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ -ზე გამოყოფილია 130 ადგილი;

რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“-ზე გამოყოფილია 15 ადგილი;

ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“და რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“არჩევის შემთხვევაში ერთიანი ეროვნული გამოცდებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ გასაუბრება „ხატვასა“ და „ხაზვაში“.


მოთხოვნები ნამუშევრების წარმოდგენის შესახება დეტალურად აღწერილია მიმაგრებულ ფაილში.

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს!


საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“  სწავლება მიმდინარეობს რუსულ ენაზე.