აბიტურიენტები


  • აბიტურიენტებიდ საყურადღებოდ! გასაუბრების შედეგები ხატვასა და ხაზვაში
  • აბიტურიენტების საყურადღებოთ!

საბაკალავრო პროგრამა: „მოდის დიზაინის ტექნოლოგია“


აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე 2019 წლის 6 აპრილს 12 საათზე (405 ც აუდიტორიაში) გაიმართება ღია კარის დღე.

ეს არის შესაძლებლობა ეწვიოთ ფაკულტეტს, გაეცნოთ საგანმანათლებლო პროგრამებს პედაგოგეგბს, მიიღოთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე.

 მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 68, სტუ–ს პირველი კორპუსის ც ბლოკი, მე–4 სართული


 


აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

ჩაბარების პირობები ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“ მიიღებიან აბიტურიენტები, რომელთაც აქვთ საშუალო ან საშუალო პროფესიული განათლება.

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ -ზე გამოყოფილია 130 ადგილი;

რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“-ზე გამოყოფილია 15 ადგილი;

ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“და რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“არჩევის შემთხვევაში ერთიანი ეროვნული გამოცდებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ გასაუბრება „ხატვასა“ და „ხაზვაში“.


მოთხოვნები ნამუშევრების წარმოდგენის შესახება დეტალურად აღწერილია მიმაგრებულ ფაილში.

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს!


საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ სწავლება მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“  სწავლება მიმდინარეობს რუსულ ენაზე.