2018 წლის სტუდენტთა კონფერენციები

ხელმძღვანელი: ჩიგოგიძე თინათინ
ავტორი: ბაგდაციანი კრისტინა
თემის დასახელება: მინის თანამედროვე ტექნოლოგიები არქიტექტურაში
ფოტო მასალა


ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ ჩიგოგიძე
ავტორი: ანა ფეიქრიშვილი, რუსუდან ცხადაია
თემის დასახელება: კონვერსია
ფოტო მასლა


ხელმძღვანელი: ნინო ხაბეიშვილი
ავტორი: მარიამ გოგოლაშვილი
თემის დასახელება: ლანდშაფტი როგორც საქალაქო გარემოს დიზაინის მნიშვნელოვანი კომპონენტი (მუშტაიდის ბაღის მაგალითზე)
ფოტო მასლა


ხელმძღვანელი: ნუგზარ ხვედელიანი
ავტორი: ანა რატიანი
თემის დასახელება: ეროვნული პარკები არქიტექტურა და დიზაინი
ფოტო მასლა