2017 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

2017 წლის სტუდენთა სამეცნიერო კონფერენციები1.ავტორი: მ. გელაძე

ხელმძღვანელი: ქ.სალუქვაძე

თემის დასახელება: სახელმწიფოს როლი ეკო კატასტროფების რეგულირებასა და პრევენციაში

ფოტო მასალა


2.ავტორი: თ. ქორიძე

ხელმძღვანელი: თ. ჩიგოგიძე

თემის დასახელება: ინსტალაციის როლი თანამედროვე ხელოვნებასა და არქიტექტურაში

ფოტო მასალა


3.ავტორი: თ. რობაქიძე

ხელმძღვანელი: ქ. სალუქვაძე

თემის დასახელება: არქიტექტურული სინთეზი და მისიმნიშვნელობა “ფასადური არქიტექტურა თბილისის მაგალითზე“

ფოტო მასალა


4.ავტორი: ე. კანტიძე

ხელმძღვანელი: გ.წულუკიძე

თემის დასახელება: საცხოვრებელი ბინის მხატვრულ-ესთეტკიური და ფუნქციური გადაწყვეტის პრინციპები

ფოტო მასალა


5.ავტორი: ა. მჭედლიძე

ხელმძღვანელი: ნ. ასათიანი

თემის დასახელება: ანანაურის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის კლესია  ჭრელი საყდარი

ფოტო მასალა


6.ავტორი: ნ. მჭედლიძე

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე

თემის დასახელება: არქიტექტურა, როგორც ფსიქო-ემოციური ფენომენი

ფოტო მასალა


7.ავტორი: გ. საბანაშვილი

ხელმძღვანელი: გ. შაიშმელაშვილი

თემის დასახელება: სუბურბანიზაცია საქართველოში

ფოტო მასალა


8.ავტორი: დ. კომახიძე

ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე

თემის დასახელება: “ ძველი თბილისი გუშინ და დგეს“

ფოტო მასალა


9.ავტორი: ვ. დოლიძე

ხელმძღვანელი: გ. სალუქვაძე

თემის დასახელება: ეკო ქალაქი-ქალაქის გარემოს ოპტიმალური ფორმირება

ფოტო მასალა


10.ავტორი: ლ. ძეგველშვილი

ხელმძღვანელი: დ. ბოსტანაშვილი

თემის დასახელება: არქიტექტურა ,როგორც მულტისენსორული დისციპლინა

ფოტო მასალა


11.ავტორი: ი. ჩანგელია

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე

თემის დასახელება: არქიტექტურა და ძალაუფლება

ფოტო მასალა


12.ავტორი: ჩაბალუხა გიორგი 

ხელმძღვანელი: ნათია ასატიანი

თემის დასახელება: თბილისის კლდისუბნის ეკლესია

ფოტო მასალა


13.ავტორი: დიმა კახიძე

ხელმძღვანელი: მაია ძიძიგური

თემის დასახელება: უჩვეულო არტეფაქტები

ფოტო მასალა


14.ავტორი: თამაზ კიკორია

ხელმძღვანელი: მაია ძიძიგური

თემის დასახელება: არქიტექტურა-და-მუსიკა

ფოტო მასალა


15.ავტორი: თეო დიაკონიძე

ხელმძღვანელი: მაია ძიძიგური

თემის დასახელება: წყლულეთის ტაძარი

ფოტო მასალა


16. ავტორი: თ. ჩუბინიძე

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე

თემის დასახელება: არქიტექტურა როგორც ფსიქო-ემოციური ფენომენი

ფოტო მასალა


17. ავტორი:

ხელმძღვანელი:

თემის დასახელება: სტალინური არქიტექტურა

ფოტო მასალა


18. ავტორი: ნ. კვიწინაშვილი

ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე

თემის დასახელება: ფართო მაშტაბიანი უბნის მარსან-ჰელესდორფის და ბიჟმერმირის

ტრანსფორმაციის ხერხები

ფოტო მასალა


19. ავტორი: ნ. ითაშვილი

ხელმძღვანელი: მ. დავითაია

თემის დასახელება: პოლიციის შენობები, როგორც ქვეყნის იდეოლოგიური " იარაღი"

ფოტო მასალა


20. ავტორი: ნ. გარდავა

ხელმძღვანელი: მ. ლეკიშვილი

თემის დასახელება: მინის ტექნოლოგია და არქიტექტურაში მისი გამოყენების მაგალითები.

ფოტო მასალა


21. ავტორი: მ. სომხიშვილი

ხელმძღვანელი: ვ. დავითაია

თემის დასახელება: კონტექსტი არქიტექტურაში

ფოტო მასალა


22. ავტორი: მ. მესხი

ხელმძღვანელი: მ. ძიძიგური

თემის დასახელება: სხვადასხვა სახის ინტერვენცია თბილისის ისტორიულ უბნებში და პარადიგმები

ფოტო მასალა


23. ავტორი: მ. კოზლოვა

ხელმძღვანელი: ნ. ასათიანი

თემის დასახელება: ფოთის საკათედრო ტაძარი

ფოტო მასალა


24. ავტორი: მ. ბახტაძე

ხელმძღვანელი: მ. დავითაია

თემის დასახელება: სტივენ ჰოლის ფენომენოლოგიური არქიტექტურა.

ფოტო მასალა


25. ავტორი: ი. მამუჩაშვილი

ხელმძღვანელი: მ. დავითაია

თემის დასახელება: რეკონსტრუქცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილში კონვერსიის გზით.

ფოტო მასალა


26. ავტორი: გ.ლიპარტელიანი

ხელმძღვანელი: მ. დავითაია

თემის დასახელება: საბჭოთა ავანგარდი და მისი გავლენა თანამედროვე აზროვნებაზე.

ფოტო მასალა


27. ავტორი: გ. კრავჩენკო

ხელმძღვანელი:

თემის დასახელება: ავსტრიული სეცესიონი

ფოტო მასალა


28. ავტორი: გ.ცქიფურიშვილი

ხელმძღვანელი: ვ. დავითაია

თემის დასახელება:არქიტექტურული სტილი როგორც ფსიქო-ემოციური ფენომენი.

ფოტო მასალა


29. ავტორი: ე. კაკაჩია

ხელმძღვანელი: ნ. ასათიანი

თემის დასახელება: ზუგდიდის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარი

ფოტო მასალა


30. ავტორი: ა. ბახტაძე

ხელმძღვანელი: დ. ბოსტანაშვილი

თემის დასახელება: ღამის განათება, როგორც მრავალფუნქციური მოვლენა, თბილისის მაგალითზე.

ფოტო მასალა