2015 წლის სტუდენთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: თ. ბენაშვილი
ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე
თემის დასახელება:   საშუალო განათლების რეფორმის ფარგლებში თბილისის საჯარო სკოლათა ქსელის რეორგანიზაციის ფუნქციურ-ტერიტორიული ასპექტები
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: შ . ქურიძე
ხელმძღვანელი: 
თემის დასახელება:  ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია, როგორც მემკვიდრეობის დაცვის გარანტი (მცხეთის მემკვიდრეობისა და ტურიზმის მასტერ-პლანის შესწავლის მაგალითზე)
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: გ. რურუა
ხელმძღვანელი: გ. შაიშმელაშვილი
თემის დასახელება:   ,,გვიანი პერიოდის რენესანსის რომის ურბანული რეკონსტრუქცია”
პრეზენტაცია
ფოტო მასალაავტორი: მ. გვაზავა
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე
თემის დასახელება:  ინოვაცია არქიტექტურაში.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. ადუაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე
თემის დასახელება: ტრადიცია და თანამედროვეობა არქიტექტუირაში.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ღავთაძე
ხელმძღვანელი: თ. სანიკიძე  
კთემის დასახელება:  ქართული მოდერნიზმი.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა