2014 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: ა. ბიბილაშვილი
ხელმძღვანელი: ვ. დავითაია
თემის დასახელება:  არქიტექტურული სტილი როგორც ფსიქო-ემოციური ფენომენი.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი:  . ბარათაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე   
თემის დასახელება:    ვიზუალური კომუნიკაცია არქიტექტურაში.

პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: გ. მაისურაძე
ხელმძღვანელი: 
თემის დასახელება:  თბილისის თანამედროვე არქიტექტურა.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალაავტორი: გ. ბეითრიშვილი
ხელმძღვანელი: დ. ბოსტანაშვილი
თემის დასახელება:
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ზ. გიქოშვილი
ხელმძღვანელი: მ. ფოჩხუა
თემის დასახელება:   ურბანული გარემოს სივრცით მოწყობის თანამედროვე ტენდენციები(.თბილისში .სააკაძის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მაგალითზე).

პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: თ. გველესიანი
ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე    
თემის დასახელება:  მეხუთე ფასადი - მწვანე სახურავები.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. ჭულუხაძე
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე
თემის დასახელება:
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ნ. ჩარკვიანი
ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე
თემის დასახელება:  თბილისის მიტოვებული ურბანული სივრცის რევიტალიზაცია.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ო. ღარიბაშვილი
ხელმძღვანელი: ე. კალანდაძე
თემის დასახელება:  სტალინური არქიტექტურა საქართველოში.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ს. ცხადაძე
ხელმძღვანელი: გ. სალუქვაძე
თემის დასახელება:
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა

ავტორი: გ. კუჭავა
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე
თემის დასახელება:  მასშტაბი არქიტექტურაში.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ქ. სვანიძე
ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე
თემის დასახელება:  ღვინო და არქიტექტურა.
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა