2013 წლის სტუდენთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: მ. გაგაძე

ხელმძღვანელი: თ. მახარაშვილი

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. ლომიძე

ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. მარგალიტაშვილი

ხელმძღვანელი: გ. სალუქვაძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

 

ავტორი: ნ. აბაშიძე

ხელმძღვანელი: თ. მახარაშვილი

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ქ. რობიტაშვილი

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ე. ბაქრაძე

ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე    

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: თ. ბენაშვილი

ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე    

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. ადუაშვილი

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ნ. შალვაშვილი

ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 


ავტორი: ს. მაყაშვილი

ხელმძღვანელი: გ. სალუქვაძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა