2012 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: გ. ტურძელაძე
ხელმძღვანელი: ე. კალანდაძე 
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ი. გიუაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. ხაბეიშვილი   
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ი. საბაშვილი
ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალაავტორი: გ. დავაძე
ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: დ. დარჯანია
ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე  
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ე. დარჯანია
ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე     
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. წიკლაური
ხელმძღვანელი: თ. გორგოსანიძე, ვ. ვარდოსანიძე     
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ს. ბოსტანაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. ხაბეიშვილი 
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ს. შავაძე
ხელმძღვანელი: ე. თევზაძე   
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა