2011 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: ა. დიღმელაშვილი

ხელმძღვანელი: კ. ამირეჯიბი     

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: გ. იოსებიძე

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი    

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: გ. ჯიბუტი

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე     

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

 

ავტორი: ე. დარჯანია

ხელმძღვანელი: ვ. ვარდოსანიძე     

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ვ. მჭედლიშვილი

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი    

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ვ. ნემსაძე

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე     

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ვ. ნემსაძე

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი     

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ზ. ნამგალაძე

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. ბარათაშვილი

ხელმძღვანელი: ე. თევზაძე  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. გიგუაშვილი

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

ავტორი: მ. დარჯანია

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. სუხიტაშვილი

ხელმძღვანელი: გ. ერიძე

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. ჩხაიძე

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ნ. ბეზარაშვილი

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ქ. სალუქვაძე

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: შ. გელაშვილი

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ე. ბალავაძე

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

ავტორი: ზ. ჭოველიძე

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ი. ლაშხია

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ლ. თავაძე

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. დარჯანია

ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი 

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: მ. მახარაძე

ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა

 

 

ავტორი: ნ. ჯაბადარი

ხელმძღვანელი: მ. მელქაძე  

კონფერენციის თემა

პრეზენტაცია

ფოტო მასალა