2010 წლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: გ. ჩიჩუა
ხელმძღვანელი: ვ. დავითაია       
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: დ. ახვლედიანი
ხელმძღვანელი: გ. ბერიდზე      
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: დ. ბოსტანაშვილი
ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი   
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალაავტორი: ე. ედიშერაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე       
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ლ. მათიაშვილი
ხელმძღვანელი: ნ. იმნაძე     
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ნ. ახვლედიანი
ხელმძღვანელი: გ. ბერიძე       
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ე. დარჟანია
ხელმძღვანელი: დ. ბოსტანაშვილი     
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. სუხიტაშვილი
ხელმძღვანელი: გ. ბერიძე     
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ნ. ზვიადაძე
ხელმძღვანელი: გ. გეგელია       
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ო. ნახუცრიშვილი
ხელმძღვანელი: ი. მურღულია       
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა