2008 წლის სტუდენთა სამეცნიერო კონფერენციები

ავტორი: ბ. ხუციშვილი
ხელმძღვანელი: მ. მაისურაძე                
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ე. ღუდუშაური
ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი                
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: თ. ცანავა
ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი            
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალაავტორი: ნ. გილაშვილი
ხელმძღვანელი: ე. კილაძე                
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: თ. ახალაშვილი
ხელმძღვანელი: გ. შაიშმელაშვილი            
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: ი. გაბაშვილი
ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი            
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. გიგუაშვილი
ხელმძღვანელი: შ. ბოსტანაშვილი                
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. მუმლაძე
ხელმძღვანელი: გ. სალუქვაძე               
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: მ. ლეკიშვილი
ხელმძღვანელი: მ. მილაშვილი               
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა


ავტორი: შ. პაქსაშვილი
ხელმძღვანელი: გ. შაიშმელაშვილი                
კონფერენციის თემა
პრეზენტაცია
ფოტო მასალა