ბრძანებები

ბრძანებები დისერტაციის დაცვის შესახებ


  • "არქიტექტურა" (ივლისი 2019 წ.)

გოჩა ხოფერია


  • "არქიტექტურათმცოდნეობა" (ივლისი 2019 წ.)

მაია მესხი