არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

06 დეკ

საერთაშორისო ფორუმი: „ახალი ურბანული ტოპოლოგიების ფორუმი 2“

ქართულ-შვეიცარიული პროექტის დასკვნითი ნაწილი
04 დეკ

საერთაშორისო ფორუმი: „ახალი ურბანული ტოპოლოგიების ფორუმი 2“

ქართულ-შვეიცარიული პროექტი.
2021 წლის 1-4 დეკემბერი.

სიახლეები 1 - 20 of 634