მენეჯერის სამსახური

სახელი და გვარი 

დაკავებული თანამდებობა

სამეცნიერო ხარისხი

ფოტო


	

 

ლევან სინჯიაშვილი

Levan sinjiashvili

მთავარი სპეციალისტი


levansinjiashvili@yahoo.com


შავერდაშვილი ნინო 
Shaverdashvili nino

უფროსი სპეციალისტი


Shaverdashvili81@mail.ru


გობეჯიშვილი ნინო 

Gobejishvili nino

უფროსი სპეციალისტი


Gobejishvili_nino@mail.ru