არქიტექტურის, ურბანისტიკი და დიზაინის ფაკულტეტი 2014–2015 სასწავლო წელი პროფესორ მასწავლებლების სია

სახელი, გვარი

დეპარტ

თანამდებობა

განაკვ

აკად.ხარისხი

 

პროფესორი

1

კალანდაძე ელენე

601/24

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

2

დავითაია ვახტანგი

601/24

პროფესორი

1

 

3

იმნაძე ნინო

601/24

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

4

ნახუცრიშვილი თარი

601/108

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

5

მახარაშვილი თენგიზი

601/108

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

6

სალუქვაძე გიორგი

601/108

პროფესორი

1

მეც.დოქტორი

7

შაიშმელაშვილი გიორგი

601/108

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

8

ხაბეიშვილი ნინო

602/116

პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

9

მილაშვილი მზია

602/116

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

10

სანიკიძე თამაზი

602/128

პროფესორი

1

მეც.დოქტორი

11

ბერიძე ლევანი

603/97

პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

12

მიქიაშვილი გოჩა

603/97

პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

13

თევზაძე ნანული

603/98

პროფესორი

1

მეც.დოქტორი

14

კიკნაძე ზურაბი

603/98

პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

15

ტიტვინიძე ზურაბი

603/98

პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

ასოც.პროფესორი

1

ჯუმბერ მალაღურაძე

601/24

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

2

მელქაძე მედეა

601/24

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

3

ბოსტანაშვილი დავითი

601/24

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

4

ფოჩხუა მარიკა

601/108

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

5

წულუკიძე გიორგი

602/116

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

6

ჩიგოგიძე თინათინი

602/116

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

7

ბაგრატიონ–დავითაშვილი

602/116

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

8

დავითაია მაია

602/128

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

9

ძიძიგური მაია

602/128

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

10

ბერიშვილი ბიძინა

603/97

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

11

ნაცვლიშვილი გია

603/97

ასოც.პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

12

ფირცხალავა ვახტანგი

603/97

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

13

გოგოლაძე შალვა

603/98

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

14

გორგილაძე ბადრი

603/98

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

15

მაისურაძე მარინა

603/98

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

16

ჩაჩავა ნინო

603/98

ასოც.პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

17

ბერეკაშვილი ქეთევანი

603/98

ასოც.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

18

მჭედლიშვილი ვალერი

 

ასოც.პროფესორი

 

აკად.დოქტორი

ასისტ.პროფესორი

1

ცხოვრებაშვილი გიორგი

601/24

ასისტ.პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

2

მურღულია ირაკლი

601/108

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

3

ჩხეიძე ნინო

601/108

ასისტ.პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

4

როყვა გია

602/116

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

5

ქოჩლაძე ნათია

602/116

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

6

დიღმელაშვილი ავთდილი

602/116

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

7

სალუქვაძე ქეთევანი

602/116

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

8

ბერიძე გიორგი

603/97

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

9

ლეკიშვილი მაგდა

603/97

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

10

მუხიაშვილი გიორგი

603/97

ასისტ.პროფესორი

0.5

აკად.დოქტორი

11

მუჯირი ვანდა

603/98

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

12

აბულაძე გურამი

603/98

ასისტ.პროფესორი

1

აკად.დოქტორი

15–სრული პროფესორი

18–ასოც. პროფესორი

12–ასისტ. პროფესორი

სულ – 47 წევრი