თანამშრომლები 602

ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი #602

დეპარტამენტის უფროსი

თინათინ ჩიგოგიძე

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


t.chigogidze@gtu.ge

ოთახი # 304

ტელ.: 6028

ნინო ხაბეიშვილი   

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

n.khabeishvili@gtu.ge

ოთახი # 310

გიორგი წულუკიძე   

ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


g.tsulukidze@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ვალერი მჭედლიშვილი

ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


v.mchedlishvili@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ნათია ქოჩლაძე

ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


n.kochladze@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ნუგზარ ხვედელიანი

ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


n.khvedeliani@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ავთანდილ დიღმელაშვილი   

ასისტ. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


a.digmelashvili@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

გია როყვა           

ასისტ. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


g.rokva@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

მარიამ ხაბეიშვილი

ასისტ. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


m.khabeishvli@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

შოთა გელაშვილი

ასისტ. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


sh.gelashvili@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ირინა მაკოვკინა

ასისტენტი

დოქტორანტი


i.makovkina@gtu.ge

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ლია ლურსმანაშვილი   

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


l.lursmanashvili@gtu.ge

ოთახი #709

ნანი ფხაკაძე

ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი 


n.pkhakadze@gtu.ge

ოთახი #709

ლელა გერგეშელიძე

ასისტ. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


l.gergeshelidze@gtu.ge

ოთახი # 709

ქეთევანი სალუქვაძე

მოწ. ასოც. პროფესორი

აკადემიური დოქტორი


ketevan-salukvadze@bk.ru

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

დიანა დათუკიშვილი

მოწ. ასოც. პროფესორი

______

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

თინათინ ერისთავი

მოწ. ასოც. პროფესორი

______


tinatin_eristavi@yahoo.com

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

მზია ხაჭაპურიძე

მოწ. უფრ. მასწავლ.

______


mzia4717@gmail.com

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ნათელა ჯობაძე

მოწ. უფრ. მასწავლ.

______


dodojoba@yahoo.com

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ზურაბ კარა-მურზა

მოწ. უფრ. მასწავლ.

______


karamurza43@gmail.ru

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

გურამ ხოსრუაშვილი

მოწ. მასწავლებელი

______


guramkhosruashvili@yahoo.com

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

დავით კიკნაველიძე

მოწ. მასწავლებელი

______


khadaki@mail.ru

ოთახი # 414

ტელ.: 6028                                        

ნინო დაუთაშვილი

მოწ. მასწავლებელი

______


nino_dautashvili@yahoo.com

ოთახი # 414

ტელ.: 6028

ლარისა შაბურიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

______


l.shaburishvili@gtu.ge

ოთახი # 304

ტელ.: 6028

ლია ჩიგოგიძე

მთავარი სპეციალისტი

______


l.chigogidze@gtu.ge

ოთახი # 304

ტელ.: 6028