სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი

Department of Fine Arts № 604

    არქიტექტურული ფაკულტეტის დაარსების დღიდან ისწავლება სახვითი ხელოვნების სამი დარგი: ხატვა,ფერწერა, ქანდაკება. ხატვა არქიტექტურული განათლების პირველ–მეორე წელს (სამ სემესტრს მოიცავს) ფერწერა და ქანდაკება თითო სემესტრს მოიცავს. 


სახვითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  ასოცირებული პროფესორი მ. სეხნიაშვილი

ხატვის მოდული–მიმართულების ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მ. გოცირიძე

პედაგოგები:
რ.ჩოჩელი(ასოც.პროფ), ა. ნაზარაშვილი(ასოც .პროფ), მ. გოცირიძე (უფროსი პედაგოგი), რ. ბულია(უფროსი პედაგოგი), ბ. ქავთარაძე (უფროსი პედაგოგი), მ. ჟღენტი (უფროსი პედაგოგი), ე. ცინდელიანი (მოწვეული პედაგოგი), გ. ცინცაძე (მოწვეული პედაგოგი), ზ. პაპელიშვილი(მოწვეული პედაგოგი), 
ფერწერის მოდული–მიმართულების ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მაია სეხნიაშვილი

პედაგოგები:
მ. გოცირიძე (ასოც. პროფ), ლ. თოიძე (უფრსი პედაგოგი),
მ. ნანობაშვილი (მოწვეული პედაგოგი)
ქანდაკების მოდული–მიმართულების ელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი დავით ტაბატაძე.

პედაგოგები:
გ. ტაბატაძე (ასოც. პროფ), რ. ხასია (უფროსი პედაგოგი), ქ. გაგოშიძე მოწვეული პედაგოგი),
ბ. ქავთარაძე (უფროსი პედაგოგი), გ. ამირანაშვილი (პედაგოგი)

აკადემიური დეპარტამენტის დამხმარე პერსონალი მთავარი სპეციალისტი  ზ. პაპელაშვილი