დეპარტამენტები


დეპარტამენტები

1.არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი N 601

2.ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი N 602

3.არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი N 603

4.სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი N 604