სტუდენტებს
  • საბაკალავრო პროექტი (გარემოს დიზაინი)

ჯგუფი N 65314

პედაგოგები:     პროფ. ნინო ხაბეიშვილი

                            მოწ. მასწ. გურამ ხოსრუაშვილი        

ხუთშაბათი       1200 -1300 სთ.    აუდიტორია 307ც

პარასკევი           900 - 1300 სთ.    აუდიტორია 307ც 

ჯგუფი N 65313

პედაგოგები:     ასოც. პროფ. ნუგზარ ხვედელიანი

                            ასისტ.-პროფ. შოთა გელაშვილი

პარასკევი         1100 -1600 სთ.    აუდიტორია 314ც


საბაკალავრო პროექტი (არქიტექტურა)

2018–2019  ს.წ. 2 სემესტრის კონსულტაციების განრიგი
  •  N 601 დეპარტამენტის
მოცულობითი არქიტექტურის
I და II კურსის მაგისტრანტების საყურადღებოდ!
ჩათვლა არქიტექტურულ პროექტში ჩატარდება:


ბაკალავრთა საყურადღებოდ!!! II კურსი

ბაკალავრთა საყურადღებოდ!!!   III კურსი

ბაკალავრთა საყურადღებოდ!!!  IV კურსიგილოცავთ საუნივერსიტეტო ცხოვრების დაწყებას! გისურვებთ წინსვლას, ახალ-ახალ მიღწევებს, ნაყოფიერად გამოგეყენებინოთ სტუდენტური წლები, რათა ჩამოყალიბდეთ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად და გაამართლოთ ქვეყნის, უნივერსიტეტისა და მშობლების იმედები.
  • ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი № 602

      საკურსო პროექტების დაცვა


კურსი  II Курс

„ინტერიერის გეგმარებითი და მხატვრულ–დეკორატიული ფორმირება“ 


არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  ფაკულტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


  • არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

მაგისტრატურის გზამკვლევი

საკვალიფიკაციო ნაშრომის სარეკლამო ფურცელი

არქიექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

სტუ-ს #155(29.08.2016) ბრძანებით მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 1 დეკემბერი.

სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება გადახდილი 1125 ლარი, ა.წ. 18 იანვრიდან შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.

  • საკონსულტაციო საათები II შუალედური ატესტაციისთვის

ინტერიერის და დიზაინის #602 დეპარტამენტი

არქიტექტურული საფუძვლების და ტეორიის #603 დეპარტამენტი