დეპარტამენტი604

 

  

სახვითი ხელოვნების მისია -მომავალი არქიტექტორების პროფესიული საქმიანობაში ხატვის, ფერწერის და ქანდაკების საბაზისო უნარ- ჩვევების  გამოყენება და სახვითი ხელოვნების მნიშვნელოვანი როლის გაცნობიერება არქიტექტურასთან მიმართებაში.

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის დანიშნულება – სტუდენტის მხატვრული აზროვნების განვითარებაა. ამ საბაზისო  სახვითი კომპეტენციების მისაღებად აუცილებელია პროგრამით გათვალისწინებული პრაქტიკული კურსის გავლა, პროფესიული ჩვევების გამომუშავება, ხაზის, პლასტიკის, ფერის, კომპოზიციის, პროპორციისა და მასშტაბისა შეგრძნება, მხატვრულ-შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება, რაც მომავალი არქიტექტორის პროფესიონალად ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი წინაპირობაა.

მაია სეხნიაშვილი

 

მხატვარი, ასოცირებული პროფესორი

თანამდებობა:

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

 

ტელ:

ელ.ფოსტა: msekhn@gmail.com