განცხადებებიგანხორციელებული ღონისძიებები 2021 წლის 1 იანვრიდან 16 ივნისის ჩათვლით

ანგარიში


არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

2020 წელს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები. • აკადემიური თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსი

მონაწილეთა შეზღუდვა


 1. კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით.
 2. აკადემიური საბჭო ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით (2/3-ით), ფარული კენჭისყრით, ინდივიდუალურად წყვეტს 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობის საკითხს. აღნიშნული ასაკის მქონე პირმა საკონკურსო კომისიაში დამატებით უნდა წარადგინოს აკადემიური საბჭოს თანხმობა. ამ მიზნით მან განცხადება უნდა შეიტანოს უნივერსიტეტის კანცელარიაში 2021 წლის 10 ივლისის ჩათვლით. პირის დასწრება აკადემიურ საბჭოში მისი საკითხის განხილვისას სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული საკითხი არ განიხილება;
 3. პირი, რომელიც მუშაობს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სტუ-ში გაიმარჯვებს კონკურსში, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებამდე სტუ-თან უნდა გააფორმოს აფილირების ხელშეკრულება.

65 წელს მიღწეული პირის აკადემიური საბჭოსადმი მიმართვის განცხადების ნიმუშს.


განცხადების ფორმა • პროფესორ-მასწავლებლების, მეცნიერების და დოქტორანტების საყურადღებოდ!

1.07.2020

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და   ლიეტუვის გედიმინასის ტექნიკური უნივერსტეტს შორის   გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად,   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ -მასწავლებლებს, მეცნიერებსა და დოქტორანტებს შეუძლიათ უფასოდ განათავსონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგ ჟურნალებში (იხ.ლინკი)   https://journals.vgtu.lt/. • ტექნიკური უნივერსიტეტი ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესზე გადავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი·ხუთშაბათი, 12 მარტი, 2020·READING TIME: 1 MINUTE

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები - ბაკალავრები, მაგისტრანტები და დოქტორანტები, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესზე გადავლენ.

ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებისთვის სილაბუსებით გათვალისწინებული მასალების ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით მიწოდებას უზრუნველჰყოფს.

ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის შესახებ ტექნიკური უნივერსიტეტი დეტალურ ინფორმაციას ვებგვერდისა და ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით გაავრცელებს.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
12.03.2020


 • გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ლატვიის უნივერსიტეტს შორის
იხილეთ მემორანდუმი ამ ბმულზე: http://social.gtu.ge/uploads/files/Memorandumebi/18/7.pdf


 • სტუდენტური პროექტების ღია საერთაშრისო კონკურსი
         BIM PROJEKT 2019

მონაწილეობისთვის საკმარისია BIM PROJECT 2019  კონკურსის ვებგვერძე დარეგისტრირდეთ - https://bestbim.pro/, ატვირთოთ თქვენი ნებისმიერი საკურსო თუ სადიპლომო პროექტი, რომელიც შესრულებულია  არქიტექტურაში თანამედროვე ინფორმაციული მოდელირების ტექნოლოგიებით და დაელოდეთ შედეგებს.
ნომინაციები: 
1. ინდივიდუალური საცოვრებელი სახლი; 
2. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი;
3. საზოგადოებრივი შენობა.


 • წიგნი: „შოთა ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის პოეტიკა“

თბილისის 2019 წლის სახელოვნებო ბაზრობისთვის გამოიცა წიგნი "შოთა ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის პოეტიკა". წიგნში  არწერილია არქიტექტორის ბიოგრაფია, მის ფილოსოფია და მის მიერ დაარსებული სტუდიის ისტორიას. 
წიგნში შესულია პროფ. ლინო ბიანკოს  სტატია;  მხარდამჭერები: ანინა ციმერმანი, ნიკ ბეზემერი, ლალი პერტენავა. წიგნის თანაავტორი და TAF 2019-ზე გამოფენის კურატორი  ნინო სეხნიაშვილი. (გალერეა ნექტარი).
 • მეორე კურსი 2018/19 (ნაწილი 2). არქიტექტურული და ფერწერული ნიშნების დიალოგი. შტუდიები დავალებისთვის "პავილიონი"2018 წლიდან თბილისის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო მაგისტრანტებს და კურსდამთავრებულებს სთავაზობს სტაჟირებას არქიტექტურა/ურბანულის მიმართულებით.
მიმაგრებულ ფაილზე იხილეთ სტაჟირების პროგრამის პრეზენტაცია
უახლოეს მომავალში იგეგმება შეხვედრა თბილისის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებთან.

 • არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი ულოცავს მაგისტრანტებს საკვალიფიკაციო ნაშრომების წარმატებით დაცვას. • „ვიხსენებთ ბრწყინვალე მოაზროვნეს - შოთა ბოსტანაშვილი (1948-2013)

ჟურნალ „აფინაჟში“ გამოქვეყნდა  სტატია: სივრცის პოეტიკა. კრიტიკული დისკურსი

გთავაზოვთ სტატიის სრულ ვერსიას


http://apinazhi.ge/journal/49--1948-2013.html
 • გილოცავთ! საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ავტორიზაციის ყველა მოთხოვნას წარმატებით უპასუხა და მოიპოვა ავტორიზაცია 6 წლით.

  


https://www.facebook.com/GTU.GE.Official/photos/a.241513976537352/241514839870599/?type=3&theater

#ავტორიზაციისყველასტანდარტისრულშესაბამისობაში
#სტუ
#საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი


 • 22 წლამდე სტუდენტთა საყურადღებოთ! • კონფერენციის მასალების და თეზისების გამოქვეყნება.
მოთხოვნები თეზისის გაფორმების მიმართ


 • დისერტაციების ანოტაციები