აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

13 მაი

1 და 2 ივლისს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია

მიმდინარე წლის 1 და 2 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო) მასპინძლობს პირველ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას: „მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“
07 ოქტ

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში
23 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 30 ივლისს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიების დოქტორანტის მარინე დემეტრაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.
23 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 30 ივლისს 12 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - მეცხოველეობის დოქტორანტის თეა ჟღენტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.
23 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 27 ივლისს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორანტის გოჩა ჭუმბურიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

23 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 27 ივლისს 12 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორანტის სოფიო ძნელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 
20 ივლ

გამოცდა ინგლისურ ენაში

საბაკალავრო პროგამაში "სასურსათო ტექნოლოგია" წარმოების მართვა რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში მოდულზე გამოცდა ინგლისურ ენაში
17 ივნ

ფრანგულ მოდულზე მიღება

სასურსათო ტექნოლოგიების მესამე კურსელთა საყურადღებოდ: ცხადდება მიღება საბაკალავრო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" მოდულზე "წარმოების მართვა რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში"

04 მარტ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 5 მარტს 2 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგიის"  დოქტორანტის ნინო ძირკველიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.
მისამართი: გურამიშვილის გამზ. 17, აუდიტორია 212

სიახლეები 1 - 20 of 81