17 ივნ

ფრანგულ მოდულზე მიღება

სასურსათო ტექნოლოგიების მესამე კურსელთა საყურადღებოდ: ცხადდება მიღება საბაკალავრო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" მოდულზე "წარმოების მართვა რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში"

04 მარტ

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 5 მარტს 2 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგიის"  დოქტორანტის ნინო ძირკველიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.
მისამართი: გურამიშვილის გამზ. 17, აუდიტორია 212
ყველა სიახლე