07 ოქტ

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში
ყველა სიახლე

აგრობიზნესის მენეჯმენტი

აგრობიზნესის მენეჯმენტი