მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არჩილ ფრანგიშვილი

არჩილ ფრანგიშვილიარჩილ ფრანგიშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ელ.ფოსტა: rectoroffice@gtu.ge
რექტორის სამდივნო - (+995 32) 2 36 51 55; 64 21

განათლება
 
ძირითადი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი
სამოქმედო გეგმა
0322 77 11 11