რექტორი

დავით გურგენიძე

დავით გურგენიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი


დაბადების თარიღი: 16/10/1963

ელფოსტა: gurgenidzedavid@gtu.ge, gurgenidzedavidgtu@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული (მეუღლე, ორი შვილი)

განათლება

1981-1983 წ.წ. ქ. მოსკოვის ვ.ვ. კუიბიშევის სახელობის საინჟინრო სამშენებლო ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ფაკულტეტი;
1983-1987 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის  ფაკულტეტი,  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი;
1999-2001 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი;

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

2005 წლიდან საქართველოს გ. ჩოგოვაძის სახელობის ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა ს/კ ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -აკადემიური დოქტორი;
2005 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
2006 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი;
2011-2019  წ.წ. საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი;
2019 წლიდან საქართველოს საიჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი აკადემიკოსი;
2019 წლიდან აკადემიკოს ი.ვ. ეგიაზაროვის სახელობის წყლის პრობლემებისა და ჰიდროტექნიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი (სომხეთის რესპუბლიკა);
2019 წლიდან საქართველოს დამსახურებული მშენებელი.

სამუშაო გამოცდილება
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;                  
2017 -2020 წლები სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი;
2017-2018წ.წ. სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა- “ჰიდროინჟინერია” ხელმძღვანელი;
2015-2017წ.წ. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;
2013-2015 წ.წ. სტუ-ის სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
2013 წლიდან სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების,  თბოაირმომარაგებისა და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფესორი;
2012-2013წ.წ. სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2006-2007 წ.წ. სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის, თბოტექნიკისა და ჰიდროენერგეტიკის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2005-2011 წ.წ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
2001-2004 წ.წ. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე;
2001-2003 წ.წ. სტუ-ის ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე; 
1997-2001 წ.წ. ს.ს. „მერკური – 92“, გენერალური დირექტორი   (ქ. თბილისი);
2002-2005 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი;
1998-2001 წ.წ. სტუ-ის წარმოებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი “TEMPUS  TACIS”-ის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი;
1997-1998 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის გამგის მოადგილე;
1997-2002 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1994-1997 წ.წ. ფიზიკის თეორიული და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი,  მეცნიერი თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა),  (ქ. მოსკოვი);
1994-1997 წ.წ. ს.ს. „ზოდიაქო“-ს გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. მოსკოვი);
1993-1997 წ.წ. Ltd D.I.V.A. გამგეობის თავმჯდომარე  (ქ. ვენა, ავსტრია);
1990-1993 წ.წ. სამეცნიერო – საწარმოო გაერთიანება „კომპლექსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე (ქ. თბილისი);
1985-1990 წ.წ. სპი-ს ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი, სპი-ს კომკავშირის კომიტეტის მდივნის მოადგილე, თბილისის საქალაქო კომიტეტის მეცნიერებისა და ტექნიკის განყოფილების გამგე;         
1983-1987 წ.წ. ენგურჰესის მშენებლობა,  სამშენებლო რაზმების მეთაური;
1987-1990 წ.წ. სპი, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა კათედრის ასისტენტი;
1980-1981 წ.წ. საქართველოს სოფლის მშენებლობის სამინისტრო,  №9 ტრესტის ზეინკალი;

პუბლიკაციები
60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის სახელმძღვანელოები,  მონოგრაფიები და სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი

ჯილდოები/პრემიები
ღირსების ორდენი – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №1518 განკარგულება, – (სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდაში შეტანილი  პირადი წვლილისათვის);
2007 წლის 24 მაისი – ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი „ოქროს ფრთა“ განსაკუთრებული საქველმოქმედო საქმიანობისათვის და კაცთმოყვარეობისათვის – გამარჯვებისათვის;

ენები
ქართული (მშობლიური);
რუსული;
ინგლისური;
გერმანული.