მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რექტორი

დავით გურგენიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი


დაბადების თარიღი: 16/10/1963

ელფოსტა: gurgenidzedavid@gtu.ge, gurgenidzedavidgtu@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული (მეუღლე, ორი შვილი)

განათლება

1981-1983 წ.წ. ქ. მოსკოვის ვ.ვ. კუიბიშევის სახელობის საინჟინრო სამშენებლო ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ფაკულტეტი;
1983-1987 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის  ფაკულტეტი,  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი;
1999-2001 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი;

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

2005 წლიდან საქართველოს გ. ჩოგოვაძის სახელობის ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა ს/კ ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -აკადემიური დოქტორი;
2005 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
2006 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი;
2011-2019  წ.წ. საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი;
2019 წლიდან საქართველოს საიჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი აკადემიკოსი;
2019 წლიდან აკადემიკოს ი.ვ. ეგიაზაროვის სახელობის წყლის პრობლემებისა და ჰიდროტექნიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი (სომხეთის რესპუბლიკა);
2019 წლიდან საქართველოს დამსახურებული მშენებელი.

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი;
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;
2017 2020 წ.წ. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი;
2017-2018 წ.წ. სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „ჰიდროინჟინერია“ – ხელმძღვანელი;
2015-2017 წ.წ. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;
2013-2015 წ.წ. სტუ-ის სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
2013 წლიდან სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფესორი;
2012-2013 წ.წ. სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2006-2007 წ.წ. სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის, თბოტექნიკისა და ჰიდროენერგეტიკის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2005-2011 წ.წ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
2002-2005 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი;
2001-2004 წ.წ. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე;
2001-2003 წ.წ. სტუ-ის ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე;
1998-2001 წ.წ. სტუ-ის წარმოებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი „TEMPUS TACIS“-ის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი;
1997-2001 წ.წ. ს.ს. „მერკური – 92“, გენერალური დირექტორი (ქ. თბილისი);
1997-1998 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის გამგის მოადგილე;
1994-1997 წ.წ. ფიზიკის თეორიული და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა), (ქ. მოსკოვი);
1994-1997 წ.წ. ს.ს. „ზოდიაქო“-ს გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. მოსკოვი);
1993-1997 წ.წ. Ltd D.I.V.A. გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. ვენა, ავსტრია);
1985-1990 წ.წ. სპი-ის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი, სპი-ის კომკავშირის კომიტეტის მდივნის მოადგილე, თბილისის საქალაქო კომიტეტის მეცნიერებისა და ტექნიკის განყოფილების გამგე;
1983-1987 წ.წ. ენგურჰესის მშენებლობა, სამშენებლო რაზმების მეთაური;
1980-1981 წ.წ. საქართველოს სოფლის მშენებლობის სამინისტრო, №9 ტრესტის ზეინკალი.

პროფესიული გამოცდილება

პროფესიული გამოცდილება მოიცავს როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ დადგმული სიმძლავრეების (ჰიდროენერგეტიკული, ჰიდრომელიორაციული ჰიდროკვანძებისა და თბოელექტროსადგურების) საექსპლოატაციო ანალიზსა და მონიტორინგს, აგრეთვე სხვადასხვა ენერგეტიკული, სამოქალაქო და სამრეწველო ობიექტის მშენებლობა-რეკონსტრუქციაში მონაწილეობას.

პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება:

N PP/APM/2018/1/00033/U/001

 

პოზიცია:

კოორდინატორი საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან

 

დონორი

NAWA

 

წამყვანი ორგანიზაცია:

ბელოსტოკის ტექნიკური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

2019/06/24 – 2021/09/20

 

პროექტის/გრანტის დასახელება:

საერთაშორისო საგრანტო პროექტი N135 „აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისთვის გარემოსდაცვით სწავლებაში“

 

პოზიცია:

კოორდინატორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან

 

დონორი

ავსტრიის სააგენტო საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის განათლებასა და კვლევაში (OeAD-GmbH), APPEAR

 

წამყვანი ორგანიზაცია:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

2016/08/01 – 2020/07/31

 

 

პროექტის/გრანტის დასახელება:

Economics for Engineering Student Mobility. Tempus Tacis.

 

პოზიცია:

ინსტიტუციური კოორდინატორი

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

1999/01/01 – 2001/01/01


პუბლიკაციები

95-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის სახელმძღვანელოები,  მონოგრაფიები და სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი(ხუთი ტომი)

ჯილდოები/პრემიები

ღირსების ორდენი – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №1518 განკარგულება, –  სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.
ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი „ოქროს ფრთა“ – განსაკუთრებული საქველმოქმედო საქმიანობისათვის და კაცთმოყვარეობისათვის, 2007 წლის 24 მაისი.

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

MS Windows, MS Word, MS Excel

ენები
ქართული (მშობლიური);
რუსული (კარგი);
ინგლისური;
გერმანული.


0322 77 11 11