მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რექტორი

დავით გურგენიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, პროფესორი


დაბადების თარიღი: 16/10/1963

ელფოსტა: gurgenidzedavid@gtu.ge,
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული (მეუღლე, ორი შვილი)


განათლება

1981-1983 წ.წ.
ქ. მოსკოვის ვ.ვ. კუიბიშევის სახელობის საინჟინრო სამშენებლო ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ფაკულტეტი
1983-1987 წ.წ.
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის  ფაკულტეტი, ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი;
1999-2001 წ.წ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი


სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

2005 წლიდან საქართველოს გ. ჩოგოვაძის სახელობის ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა ს/კ ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -აკადემიური დოქტორი;
2005 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
2006 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი;
2011-2019  წ.წ. საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი;
2019 წლიდან საქართველოს საიჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი აკადემიკოსი;
2019 წლიდან აკადემიკოს ი.ვ. ეგიაზაროვის სახელობის წყლის პრობლემებისა და ჰიდროტექნიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი (სომხეთის რესპუბლიკა);
2019 წლიდან საქართველოს დამსახურებული მშენებელი.
2020 წლიდან ბელოსტოკის ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი (პოლონეთის რესპუბლიკა).
2021 წლიდან საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი-აკადემიკოსი.
2021 წლიდან უკრაინის ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი.


სამუშაო გამოცდილება

2020 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი;
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;
2017 წლიდან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;
2017 წლიდან. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი;
2017-2018 წ.წ. სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „ჰიდროინჟინერია“ – ხელმძღვანელი;
2015-2017 წ.წ. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;
2013-2015 წ.წ. სტუ-ის სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
2013 წლიდან სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფესორი;
2012-2013 წ.წ. სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგების, წყალარინების, თბოაირმომარაგებისა და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2006-2007 წ.წ. სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის, თბოტექნიკისა და ჰიდროენერგეტიკის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით;
2005-2011 წ.წ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
2002-2005 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი;
2001-2004 წ.წ. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე;
2001-2003 წ.წ. სტუ-ის ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე;
1998-2001 წ.წ. სტუ-ის წარმოებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი „TEMPUS TACIS“-ის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი;
1997-2001 წ.წ. ს.ს. „მერკური – 92“, გენერალური დირექტორი (ქ. თბილისი);
1997-1998 წ.წ. სტუ-ის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის გამგის მოადგილე;
1994-1997 წ.წ. ფიზიკის თეორიული და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა), (ქ. მოსკოვი);
1994-1997 წ.წ. ს.ს. „ზოდიაქო“-ს გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. მოსკოვი);
1993-1997 წ.წ. Ltd D.I.V.A. გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. ვენა, ავსტრია);
1990-1993 წ.წ. სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება „კომპლექსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე (ქ. თბილისი);
1985-1990 წ.წ. სპი-ის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი, სპი-ის კომკავშირის კომიტეტის მდივნის მოადგილე, თბილისის საქალაქო კომიტეტის მეცნიერებისა და ტექნიკის განყოფილების გამგე;
1983-1987 წ.წ. ენგურჰესის მშენებლობა, სამშენებლო რაზმების მეთაური;
1980-1981 წ.წ. საქართველოს სოფლის მშენებლობის სამინისტრო, №9 ტრესტის ზეინკალი.პროფესიული გამოცდილება

პროფესიული გამოცდილება მოიცავს როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ დადგმული სიმძლავრეების (ჰიდროენერგეტიკული, ჰიდრომელიორაციული ჰიდროკვანძებისა და თბოელექტროსადგურების) საექსპლოატაციო ანალიზსა და მონიტორინგს, აგრეთვე სხვადასხვა ენერგეტიკული, სამოქალაქო და სამრეწველო ობიექტის მშენებლობა-რეკონსტრუქციაში მონაწილეობას.


პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება:

N PP/APM/2018/1/00033/U/001

 

პოზიცია:

კოორდინატორი საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან

 

დონორი

NAWA

 

წამყვანი ორგანიზაცია:

ბელოსტოკის ტექნიკური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

2019/06/24 – 2021/09/20

 

პროექტის/გრანტის დასახელება:

საერთაშორისო საგრანტო პროექტი N135 „აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისთვის გარემოსდაცვით სწავლებაში“

 

პოზიცია:

კოორდინატორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან

 

დონორი

ავსტრიის სააგენტო საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის განათლებასა და კვლევაში (OeAD-GmbH), APPEAR

 

წამყვანი ორგანიზაცია:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

2016/08/01 – 2020/07/31

 

 

პროექტის/გრანტის დასახელება:

Economics for Engineering Student Mobility. Tempus Tacis.

 

პოზიცია:

ინსტიტუციური კოორდინატორი

 

დაწყების/დასრულების თარიღი:

1999/01/01 – 2001/01/01
დავით გურგენიძის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები:

წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუ¬ძ¬ვლე¬ბი (მეორე შევსებული და გადამუ¬შავე¬ბული გამოცემა). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2012 წ. თანაავტორები: ნ. ნაცვლიშვილი; ლ. კლიმიაშვილი; მ. ნაცვლიშვილი.

სამშენებლო მასალათმცოდნეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ბეტონები, ტექნიკური მოთხოვნები, გამოცდის მეთოდები ევროპულ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ცემენტები, ტექნიკური მოთხოვნები, გამოცდის მეთოდები ევროპელ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წ. თანაავტორი: გ. გავარდაშვილი.

ბეტონთმცოდნეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2021 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი.დავით გურგენიძის მიერ გამოცემული მონოგრაფიები:

ენერგეტიკული ობიექტების ჰიდროეკოლოგიის ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2006 წ. თანაავტორი: დ. ნამგალაძე

ენერგეტიკული ობიექტების ეკოლოგიური დაცვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2006 წ. თანაავტორი: დ. ნამგალაძე

„საქართველო ჩვენი ფასეულობები“ გამოჩენილ ქართველ ინჟინერთა ცხოვრება და მოღვაწეობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016 წ. თანაავტორები: ა. ჯაფარიძე; ა. ფრანგიშვილი; ზ. გასიტაშვილი; დ. გორგიძე; ი. გორგიძე; ა. გრიგოლიშვილი; ლ. კლიმიაშვილი.

Показатели надежности элементов системы водоснабжения. Грузинский технический университет, Тбилиси, 2019 г. Соавторы: Климиашвили Л. Наниташвили М.

Вероятностные показатели надежности основных устройств водонасосной станции. Грузинский технический университет, Тбилиси, 2019 г. Соавторы: Климиашвили Л. Наниташвили М. Робакидзе М.

Трансграничные реки: проблемы и решения. Грузинский технический университет, Тбилиси, 2019 г. Соавторы: Мегрелишвили З. Климиашвили Л.

Экологическая надежность источников природных вод и методы принятия количественных показателей. Грузинский технический университет, Тбилиси, 2019 г.

გამოთვლითი ტექნიკა ავტომატიკა, და ციფრული ტექნოლოგიები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წ. თანაავტორები: რ. ხუროძე, დ. გორგიძე; ი. გორგიძე; ა. გრიგოლიშვილი; ნ. იაშვილი; ქ. მახაშვილი.

ცნობილი და უცნობი პოიტექნიკოსები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წ. თანაავტორები: რ. ხუროძე; დ. გორგიძე; ი. გორგიძე; ა. გრიგოლიშვილი; ნ. იაშვილი; ქ. მახაშვილი; შ. ნაჭყებია; ო. წეროძე.

Contemporary Business Challenges in a Globalized World (Volume 3) LAP LAMBERT Academic Publishing, Berlin, 2022დავით გურგენიძის მიერ გამოცემული ენციკლოპედიური ლექსიკონი:

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი ტომი I. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: თ. ხმელიძე; ლ. კლიმიაშვილი; კ. ხმელიძე.

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი ტომი II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: თ. ხმელიძე; ლ. კლიმიაშვილი; კ. ხმელიძე.

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი ტომი III. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: თ. ხმელიძე; ლ. კლიმიაშვილი; კ. ხმელიძე.

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი ტომი IV. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: თ. ხმელიძე; ლ. კლიმიაშვილი; კ. ხმელიძე.

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი ტომი V. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: თ. ხმელიძე; ლ. კლიმიაშვილი; კ. ხმელიძე.დავით გურგენიძის გამოგონებები:

Авторское свидетеьство иа изобретение. Способ повышения электрической прочности электровакуумных приборов 1991г. Соавторы: Климиашвили Л.Д. и др.

Авторское свидетеьство иа изобретение. Способ автоемиссионно-микроско¬пичес¬кого анализа механических свойств металлов 1992г. Соавторы: Климиашвили Л.Д. и др.

Патент на изобретение. Корреляционный анализатор 2003г. Соавторы: СуворовА.Л. Быков Ю.П. Климиашвили Л.Дდავით გურგენიძის მიერ გამოცემული დამხმარე ლიტერატურა:

GEORGIA OUR VALUES Golden Book of Georgian Engineering. „Georgian Technical University“, 2015. თანაავტორები: ა. ჯაფარიძე; ა. ფრანგიშვილი; ზ. გასიტაშვილი; დ. გორგიძე; ი. გორგიძე; ა. გრიგოლიშვილი; ლ. კლიმიაშვილი.

ილია ვეკუა, ალექსი გორგიძე 110. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017 წ. თანაავტორი: დ. გორგიძე.

სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018 წ. თანაავტორები: რ. იმედაძე; გ. მეტრეველი; თ. მაღრაძე.

რეკომენდაციები დამამთავრებელი ნაშრომის გაფორმებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წ. თანაავტორები: გ. დათუკიშვილი; ი. ლომაძე; მ. წიქარიშვილი.

ტექნიკური მექანიკის ზოგიერთი ცნებისა და ტერმინის ცნობარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2020 წ. თანაავტორები: ზ. მაძაღუა; დ. ტაბატაძე; დ. ჯანყარაშვილი.

COVID-19: გამოწვევები. გლობალური და ევროპული ახალი სოციალური წესრიგი (ინტერვიუები და მოსაზრებები, იურგენ ჰაბერმასი, მარკუს გაბრიელი, ჯუდიტ ბატლერი, სლავიო ჟოჟეკი...). გამომცემლობა მერანი თბილისი 2020 წ. თანაავტორები: გ. ბეჟანიშვილი; მ. გაბრიელ.

Covid-19: ვირუსოლოგიური იმპერატივიადამოანის უფლებრივი, ეკოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიური პრობლემები. თბილისი 2021წ. მ. ბერიაშვილი; ზ. კრასნოდებსკი (ედ)

ჩვენი ვანო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2021 წ.დავით გურგენიძის მიერ გამქვეყნებული სამეცნიერო კვლევითი სტატიები:

Диагностика трубопроводов с корреляционным спектром акустического шумового фона. 1998 г. Москва. А. Суворов, Ю. Быков, В. Турчин, Л. Климиашвили

Явление адвекционной дифузии при загрязнении водных потоков. Georgian Engineering News, N2, Тбилиси, 2005. Соавторы: Д. Намгаладзе.

К возможности определения траектории струи нефти, растекающейся в реке. Georgian Engineering News, N2, Тбилиси 2005.

წყლის გარემოში ნავთობის მინარევის გადაადგილების პროცესი მოლეკულური დიფუზიისა და ადვექციის პროცესის გათვალისწინებით. ჟურნალი „ენერგია“, №2 (34) თბილისი, 2005 წ. თანაავტორი: გ. ნამგალაძე.

მაგისტრალური ნავთობების წყალქვეშა გადასასვლელების დიაგნოსტიკა და კონტროლის ოპტიმალური დროის მომენტების შერჩევა. ჟურნალი „ენერგია“, №2 (37) თბილისი, 2005 წ.

ნავთობის ავარიული დაღვრის ლიკვიდაციის ხერხი ნავთობსადენების წალქვეშა გასასვლელებზე ავარიების შემთხვევაში. ჟურნალი „ენერგია“, №1 (37) თბილისი, 2006 წ. თანაავტორი: დ. ნამგალაძე.

მაგისტრალური ნავთობსადენების, წყალქვეშა გადასასვლელებზე კალაპოტური პროცესების პროგნოზირება. ჟურნალი „ენერგია“, №1 (37) თბილისი, 2006 წ.

მაქსიმალური კონცენტრაციის დადგენა გაზის გაფრქვევისას მაგისტრალურ გაზსადენისას. ჟურნალი „ენერგია“, №3 (39) თბილისი, 2006 წ. თანაავტორი: დ. ნამგალაძე

ნავთობის მდინარეში ავარიული ჩაღვრისას დაბინძურებულ ლაქაში კომპონენტების ცვლილების შესახებ. ჟურნალი „ენერგია“, №3 (39) თბილისი, 2006 წ. თანაავტორი: დ. ნამგალაძე.

მაგისტრალური ენერგეტიკული ობიექტების საიმედობის ფუნქციის განსაზღვრა. ჟურნალი „ენერგია“, №3 (39) თბილისი, 2006 წ.

ფილტრაციული დინება გრუნტში ორ მდინარეს შორის, მაგისტრალური ნავთობსადენის ავარიისას დროში ცვლადი დენის დატვირთვის შემთხვევაში. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, №16, თბილისი, 2006 წ.თანაავტორი: დ. ნამგალაძე.

მაგისტრალური მილსადენის ავარიული გაგლეჯისას ავარიული კვეთის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. საქართველოს ნავთობი და გაზი”, №16, თბილისი, 2006 წ.

Определение характеристик надежности подводных переходов магистральных трубопроводов энергетических систем. Georgian Engineering News, N1, Тбилиси, 2006

Оптимальная компановка ценробежных насосов трубопроводов энергических систем. Georgian Engineering News, N1, Тбилиси, 2006. Соавторы: Д. Намгаладзе.

Определение траектории нефтяной струи пролитой в эстуарий при авариах энерготранспортных средств. Georgian Engineering News, N1, Тбилиси, 2006.

მილსადენის უბნის ჰიდრავლიკური გამოცდა საწყის კვეთში წნევის ნახტომისებური მომატების და ლოკალური წევრის გათვალისწინების შემთხვევაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი”, N1(24), თბილისი, 2006 წ. თანაავტორი: ი. ლომიძე.

Применение теории катастроф для определения критических чисел Реинольдса при движении дисперсной среды. Georgian Engineering News, N1, Тбилиси, 2007. Соавторы: Д. Намгаладзе.

Чиссленное решение уравнений описывающих неустановившееся напорное движение жидкости с применением схемы дюферта-франкеля Чиссленное решение уравнений описывающих неустановившееся напорное движение жидкости с применением схемы дюферта-франкеля. Georgian Engineering News, N1, Тбилиси, 2007.

О коэфициенте готовности энергообьектов при распределении времени востановления по закону Эрланга. Georgian Engineering News, N3, Тбилиси, 2007. Соавторы: Д. Намгаладзе.

Определениеостаточной наработки невостанавливаемого элемента энергетического объекта с нормальным распределенрием вероятности. Georgian Engineering News, N3, Тбилиси, 2007.

Определение остаточной наработки элемента энергетического объекта при распределении Вайбулла. Georgian Engineering News, N4, Тбилиси, 2007. Соавторы: Д. Намгаладзе.

Эргатический подход к надожности энергетических систем. Georgian Engineering News, N4, Тбилиси, 2007.

Determination of Parameters of Drip Irrigation Pipeline Taking into Account the Concentration of Flow. Hydro Engineering N1-2(15-16), Georgian Technical University, Tbilisi, 2013. L. Klimiashvili; I. Inashvili; I. Klimiashvili

კალაპოტის გამტარუნარიანობის ინტეგრალური მახასიატებლების დადგენა. „ჰიდროინჟინერია“, N1-2(17-18), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014 წ. თანაავტორები: ი. ინაშვილი, დ. გუბელაძე, ლ. კლიმიაშვილი.

მდინარეებში ტრანზიტული ნაკადის მოძრაობის კანონზომიერებები. „ჰიდროინჟინერია“, N1-2(19-20). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. თანაავტორები: დ. გუბელაძე; ნ. ნაცვლიშვილი.

კალაპოტური პროცესების თავისებურება. „ჰიდროინჟინერია“, N1-2(19-20). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. თანაავტორები: დ. გუბელაძე; ი. ყრუაშვილი.

ექსპერტული სისტემების აგების შესახებ. „ჰიდროინჟინერია“, N1-2(19-20). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. თანაავტორი: ნ. ნაცვლიშვილი.

წყალმომარაგების სისტემებში წყლით უზრუნველყოფის ტექნოლოგიური პროცესის მოდელირება პიეზომეტრიული დაწნევების განაწილების საფუძველზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(38), თბილისი, 2015 წ. თანაავტორები: ზ. ციხელაშვილი; ხ. სოსელია; ს. გურგენიძე.

მაღალი სიმტკიცის ბეტონის ტენდენციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(40), თბილისი, 2016 წ. თანაავტორი: ა. ჩიქოვანი.

ბეტონი მოდიფიცირებულ თაბაშირშემკვრელებზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), 2016 წ. თანაავტორი: ა. ჩიქოვანი.

რკინაბეტონის მაღლივი კარკასული შენობები და მათი სეისმომედეგობაზე გაანგარიშების არსებული პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), თბილისი, 2016 წ. თანაავტორები: ლ. კახიანი; მ. სულაძე.

ბეტონის ტექნიკური ნორმები, ევროპულთან შესაბამისობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(42), თბილისი, 2016 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

თვითშემკვრივებადი ბეტონი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა“, N4(43), თბილისი, 2016 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ჩამდინარე წყლის სრული ბიოლოგიური გაწმენდის შესაძლებლობა“საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნოლოგიების“ ბაზაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(43), თბილისი, 2016 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ნ. ნებიერიძე.

სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N4(43), თბილისი, 2016 წ. ლ. კახიანი; ლ. ბალანჩივაძე; მ. სულაძე.

ბეტონის სიმტკიცის ერთგვაროვნება. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული, N1(503), თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ბეტონის წყალუჟონადობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N2(82), თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების აღდგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(44), თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

Analysis of the Ortachala HPP Coastad Zone Seepage Regime. Scientific-Technical Journal Hydro Engineering, N1-2(23-24), Tbilisi, 2017. თანაავტორები: L. Klimiashvili; M. Kalabegishvili.

რადიაციადამცავი კომპოზიციური მასალები. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია”, №1-2 (23-24), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

Illustrated Construction Explanatory Dictionary and its Influence on the Development of Georgian Construction Culture. Proceedings of the 9th International Conference on Contemporary Program of Architecture and Construction, Batumi, Georgia, September 13-18, 2017. თანაავტორები: L. Klimiashvili; T. Khmelidze; K. Khmelidze.

Monitoring of Building Structures by Fiber-optical Sensors. Proceedings of the 9th International Conference on Contemporary Programme of Architecture and Construction, Batumi, Georgia, September 13-18, 2017. თანაავტორები: L. Klimiashvili; U. Dzodzuasvili; M. Tsikarishvili; O. Kharshiladze; S. Bilidze.

Development of Effective Methods for Organization of Minor Water Cycle. Scientific-Technical Journal „Hydroengineering“, N1-2(25-26), Tbilisi, 2018. თანაავტორები: L. Klimiashvili; A. Bagration-Davitashvili; P. Kervalishvili; A. Bakhtiari; T. Bereberashvili.

ნაწილაკების ფორმის გავლენა ჰიდრავლიკურ სისხოზე ჩამდინარე წყლების მექანიკური გაწმენდის დროს. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია“, №1-2 (25-26), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018 წ. თანაავტორები: ზ. გვიშიანი; ზ. ცინაძე; ს. ბუკია.

ბეტონის დანამატების ქიმიურ-ფიზიკური ასპექტები. ჟურნალი ”ჰიდროინჟინერია”. №1-2 (25-26), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი; ა. ჩიქოვანი.

Bending of Geometrically Nonlinear Shell with Cut, Reinforced by Rib. Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Programme of Architecture and Construction Wuhan University of Technology, 2018. თანაავტორი: G. Kipiani

Origin and Classification of Debris Flows. 5th International Conference DEBRIS FLOWS: DISASTERS, RISK, FORECAST, PROTECTION, Tbilisi, 2018. თანაავტორი: M. Nanaitashvili; I. Inashvili.

კომპოზიციური მასალის ასპექტები. ჟურნალი ”ჰიდროინჟინერია”, №1-2 (27-28), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორები: ლ. კლიმიაშვილი, ა. ჩიქოვანი

Determination of Large Displacements of Curvilinear Shape Plates with Consideration Jump Changes Certain Factors // Contemporary Problems of Architecture and Construction. Proceedings of the 11th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Yerevan, Armenia October 14-16, 2019. თანაავტორები: G. Kipiani; M. Kalabegashvili; E. Kristesiashvili; D. Kipiani.

Determination of Large Displacements of Curvilinear Shape Plates with Consideration Jump Changes Certain Factors // Contemporary Problems of Architecture and Construction. Proceedings of the 11th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Yerevan, Armenia October 14-16, 2019. თანაავტორი: D. Kipiani.

მცირე ჰესების უპირატესობა. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი - სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2019 წ. თანაავტორი: მ. სულაძე.

Analysis on Stability of Having Holes Thin-Walled Spatial Structures. International Scientific Journal PROBLEMS OF MECHANICS . N1(78), 2020. თანაავტორები: G. Badzgaradze; G. Kipiani.

Термоупругое равновесие цилиндра конечной длины в цилиндро-биополярной системе координат. Georgian Engineering News, N1, 90, 2020. თანაავტორი: Д. Горгидзе.

თაღოვანი, გუმბათოვანი და თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციები სამოქალაქო და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენ¬ცია (მოხსენებათა თეზისე¬ბი). ბათუმი, 2020 წ. გ. ყიფიანი; თ. მაღრაძე; გ. ბაძგარაძე.

Illustrated encyclopedic construction dictionary: Paradigm of construction culture. Proceedings of the 12th International Conference on Contemporary Prob¬lems of Architecture and Constru¬ction (ICCPAC 2020), 25-26 Nov¬em¬ber, Saint Petersburg, Russia, 2020. თანაავტორები: L. Klimiashvili; T. Khmelidze.

Analysis of thin-walled spatial systems of complex structure with discontinuous parameters by method of large blocks. Proceedings of the 197-6Interna¬tio¬nal Conference on Contemporary Pro-ble¬ms of Architecture and Construction (ICCPAC 2020), 25-26 November, Saint Petersburg, Russia, 2020. თანაავტორები: G. Kipiani; G. Badzgaradze; E. Suramelashvili.

ზედაპირული წყლის ხარისხის მართვის ერთ-ერთი მოდელის შესახებ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა N2 (55) თბილისი 2020 წ. თანაავტორები: დ. გორგიძე; ზ. ციცქიშვილი.

Dam Break and Flash Flood Prediction Case Study: Zhinvali Dam, Georgia. Abstracts of The Second Eurasian RISK-2020 Conference and Symposium. 2020. G. Gavardashvili; V. Aliyev; A. Ujma.

Minor Water Cycle as Water Crisis Solution. American Journal of Environmental. თანაავტორები: Bakhitiari; T. Berberashvili; A. Bagration; DavitaSvili; P. Kervalishvili; L. klimiashvili.

Mathematical Modeling of Mudflow Dinamics. XVII International Scientific-Teqnical Conference. POLAND 2020. თანაავტორები: G.Kipiani; O. Obgadze.

FREQUENCY OF UNPLEASANT ODOUR IN DRINKING WATER IN SOME DISTRICTS OF TBILISI. Georgian Engineering News, N1, 92, 2021. თანაავტორები: A.Bagration-Davitashvili; I.Inashvili; K. Bziava; M.Soselia.

მდინარე მტკვრის დაბინძურება ფარმაცევტული პრეპარატებით ა. თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი N1, 92, 2021წ. გვიშიანი ზ.; ბაგრატიონ-დავითაშვილი ა.; ცინცაძე ზ.; სურამელაშვილი ე.; ებანოიძე გ.

Comprehensive Analysis of Construction Projects at Pre-Investment stage. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, London, United Kingdom, 7-9, 2021. თანაავტორები: Gorgidze D.; Khutsishvili S.; Museridze R.

Вероятностный подход оценки состояния водоема при загрязнений сточными водами. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, London, United Kingdom, 7-9, 2021. Соавторы: Горгидзе Д. А., Цицкишвили З.А., Цицкишвили Р.А.

Термоупругое равновесие целиндра конечной длины в цилиндро-биполярной системе координат. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference, Kiev, Ukraine, 24-26 January, 2021. Соавторы: Горгидзе Д. А.

System Analysis of the Main Features of Project Management in a Construction Company. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference, Kiev, Ukraine, 24-26 January, 2021. თანაავტორები: Gorgidze D., Khutsishvili S., Museridze R.

ფარმაცევტული პრეპარატების გავრცელება სასმელ წყალში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი N2, 93, 2021წ. ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ზ. ცინაძე, ე. სურამელაშვილი, გ. ებანოიძედავით გურგენიძის სამეცნიერო კვლევითი აქტივობები:

ჟურნალი ჰიდროინჟინერია თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2013 წლიდან დღემდე სამეცნიერო კომიტეტის წევრი.

ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013 – 2020 წ.წ. სარედაქციო კოლეგიის წევრი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, 2017 წლიდან დღემდე სამეცნიერო სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2017 წლიდა დღემდე. სამეცნიერო სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

პირველი საერთაშორისო კონფერენცია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტანდარტები და გამოქვევები IHE 2017, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

„საქართველოს ინფორმატიზაციის სათავეებთან“, სამეცნიერო სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2017წ.

Proceedings of II International Conference “SEISMIC – 2018”, 2018 - Scientific Committee.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მოვლენები და ფაქტები 2007-2017, სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი - სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2019, სამეცნიერო კომიტეის წევრი.

საქართველოს სამოციქულო მართმადიდებელი ეკლესიის ისტორიის მემატიანე. 2019. სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2020, მთავარი რედაქტორი.

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XI ყოველწლიურისაერთაშორისო კონფერენცია, 2020, სამეცნიერო კომიტეტის წევრი.

ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020, სარედაქციო კოლეგიის თანათავჯდომარე.

International Scientific Journal PROBLEMS OF MECHANICS, 2020, Scientific-Editoral bord.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ მსოფლიო და კავკასია“, 2021, სარედაქციო კოლეგიის თანათავჯდომარე.კონფერენციები, სიმპოზიუმები, თეზისები ( მონაწილეობა)

The 9th International Conference on Contemporary Programme of Architecture and Construction, Batumi, Georgia, September 13-18, 2017.

10th International Conference on Contemporary Programme of Architecture and Construction, Wuhan UnVIersity of Technology, 2018.

5th International Conference DEBRIS FLOWS: DISASTERS, RISK, FORECAST, PROTEQTION, Tbilisi, 2018.

The 11th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Yerevan, Armenia October 14-16, 2019.

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენცია . თეზისების კრებული. ბათუმი. 2019 წ. 2-6 სექტემბერი.

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი - სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია, თბილისი, 2019 წ.

Proceedings of the 12th International Conference on Contemporary Prob¬lems of Architecture and Constru¬ction (ICCPAC 2020), 25-26 Nov¬em¬ber, Saint Petersburg, Russia, 2020.

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი 2020.

The Second Eurasian RISK-2020 Conference and Symposium. 2020.

XVII International Scientific-Teqnical Conference. POLAND 2020.

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. თბილისი 2020წ.

ივ.ჯავახიშვილის,სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის (თსუ) ი. ვეკ¬უას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXXIV საერ¬თა¬შორისო გაფართოე¬ბული სხდომები დ. გურგენიძე, გ,ყიფიანი, გ,ბაძგარაძე. ხვრეტების და ჭრილების მქონე თხელკედლიანი სივრცითი კონსტრუქციების მგრადობაზე გაანგარიშება. Zoom პლატფორმაზე, 2020 წლის 16 სექტემბერს.

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 2020.

IX International Scientific and Practical Conference, London, United Kingdom, 7-9, 2021.

V International Scientific and Practical Conference, Kiev, Ukraine, 24-26 January, 2021.

სამეცნიერო ჟურნალი „ენერგია“ N2 (98) 2021, საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი, 2021.ჯილდოები/პრემიები

ღირსების ორდენი – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №1518 განკარგულება, – სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.

ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი „ოქროს ფრთა“ – განსაკუთრებული საქველმოქმედო საქმიანობისათვის და კაცთმოყვარეობისათვის, 2007 წლის 24 მაისი.

ლიეტუვის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, გიტანას ნაუსედასის მიერ ლიეტუვის დამოუკიდებლობის დღეს სახელმწიფო ორდენი – „დამსახურება ლიეტუვისთვის“ – რაინდის ჯვარი გადაეცა - 2022 წელი, 16 თებერვალი.ენები
ქართული (მშობლიური);
რუსული (კარგი);
ინგლისური(ლექსიკონის დახმარებით);
გერმანული(ლექსიკონის დახმარებით).


0322 77 11 11